• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Адміністративні правопорушення.

Для початку трішки теорії права. Штрафом є лише одним із видів санкції будь-якої статті чи закону й може застосовуватися окремо так і паралельно поряд з такими заходами як: позбавлення права, громадські роботи, виправні роботи, пониження в спеціальному званні, позбавлення волі, обмеження волі, конфіскація майна. Будь- яке покарання є наслідком юридичної відповідальності, яка в Україні ділиться за галузями права: кримінальна, адміністративна, цивільна, господарсько-правова - лише для суб'єктів господарської діяльності. Ми будемо розглядати адміністративну відповідальність, яка немає суспільно-небезпечного характеру, але спричинює істотну шкоду порушенням законів, містобудівної документації та санітарних, протипожежних, будівельних, добросусідських правил. Адміністративне правопорушення - це протиправна, винна, дія чи бездіяльність, що посягає на громадський порядок, встановлений порядок управління, власність, права свободи громадян й за яку передбачена Кодексом України про Адміністративні правопорушення відповідальність.

Відповідальність за самочинне будівництво передбачає адміністративну відповідальність у формі штрафу та вимозі про усунення порушень, що оформляється приписом інспектора Державної архітектурно-будівельної інспекції України й варто розуміти, що сплата лише штрафу не виключає в майбутньому повторного притягнення, оскільки штраф це лише результат порушень, які можуть мати такі вияви:

1.Порушення Державних будівельних норм: протипожежних, санітарних, інженерних, інсоляційних, охоронних зон.

2.Недотримання містобудівної документації, тобто генерального, детального, плану зонування територій, а для садових і дачних будинків - планувальних проектів й статутів товариств.

3.Порушення правил добросусідства.

4.Самовільне будівництво, тобто відсутність належно зареєстрованої дозвільної документації: будівельного паспорту або проекту, повідомлення про будівельні роботи, декларації про введення в експлуатацію будинку.

5.Подані недостовірні відомості у дозвільній документації.

6.При продажу об'єкта під час будівництва без повідомлення до ДАБІ про зміну замовника, відповідальність на нового власника.

Кожне порушення оформляється окремим: актом, приписом на усунення порушення, протоколом й відповідного розміру штрафом. В переважній більшості виявлення  інспекторами самовільного будівництва спричинює ефект доміно, тобто інші порушення паралельно також виявляються. Однак, якщо будинок узаконений, є зареєстровані в реєстрі дозвільні документи, то немає ніяких правових підстав для чергових перевірок й інспекції по скаргам про самовільну побудову.


Деліктоздатні суб'єкти.

Кожна галузь права з санкціями в статтях передбачає обмежено коло осіб, яких можна притягувати до юридичної відповідальності. Тому в сфері містобудування  деліктоздатність це - можливість нести адміністративну, кримінальну, господарсько-правову, цивільну відповідальність за порушення законодавства в сфері архітектури та містобудування. Суб'єктами на яких можуть накладатися штрафи є: фізичні особи, фізичні особи-підприємці, відповідальні посадові особи як у приватному секторі так і в органах місцевого самоврядування й виконавчої влади, інші особи що мають сертифікати та ліцензії.

Стосуються штрафні санкції  незаконного будівництва індивідуальних садових, дачних, житлових (садибних) та спаряних, багатоквартирних будинків, офісних будівель, інженерних споруд, доріг, тощо.

В число відповідальних посадових осіб потрапляють посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади при Державних адміністраціях, які відповідають за містобудівну діяльність на місцевому рівні. Зокрема за частиною 2 статті 96 з позначкою 1 передбачається відповідальність у формі штрафу 10800 грн за кожне окреме діяння:

1. Оплатну видачу будівельного паспорту або містобудівних умов та обмежень.

2. Інспекції ділянок відносно яких подаються наміри будівництва.

3. Порушення строків та способу видачі, який має бути виключно через ЦНАП.

4. Вимагання документів не передбачених законодавством.

5. Видача документації з порушенням Державних будівельних норм.

6. Порушення строків надання висновків експертизи проектної або містобудівної документації.

7. Вимагання експертизи документів, якщо це не передбачено.

8. Вимагання документів або інформації в замовників, якщо така інформація є в інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

Відповідно розміри штрафу можуть сягати 100 тисяч гривень, які в порядку регресу будуть стягнуті з відповідальних посадових осіб, що зловживали службовим становищем, перевищували владні повноваження, проявили службову недбалість, яка нанесла істотну шкоду. Дані діяння в першу чергу порушують статтю 19 Конституції України, пункт 7 статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги", а при складенні адміністративних штрафів, в наступному можуть розцінюватися як кримінальні правопорушення передбаченні статтями ККУ 364, 364(1), 365(2), 366, 367, 368 в неправомірні вигоді посадовій особі чи іншим особам понад 1800 грн.


Підстави перевірок будівництва, різновиди.

Правова система України є романо-германською з основним джерелом права - нормативно-правовим актом, котра систематизує одинакові рамки поведінки в подібних за собою відносинах, відносини по взаємодії держави з юридичними, фізичними особами в питанням контролю, нагляду, інспекції та перевірки мають складену структуру та види, а саме різновид перевірок, що можуть бути за планувальним критерієм: планові та позапланові, за локаційним критерієм: виїзні, не виїзні, за наявністю інформації: документальні, камеральні.

Планові перевірки мають свій графік, визначену черговість й оформляються наперед за наказом начальника відповідного органу, позапланові також оформляються наказом, однак повинна бути підстава: клопотання інших органів, скарги, самовільне виявлення порушень, тощо. Інколи передбачається обов'язковість попереднього повідомлення суб'єкта на об'єктах якого буде проводитися інспекція. Виїзні перевірки це вже більш предметний опис дій, які потрібно розуміти як безпосередній огляд на місці ведення діяльності. Не виїзні відбуваються у формі документальних, коли зобов'язують надавати додаткову інформацію та камеральні, в ситуаціях перевірок по наявній та попередньо поданій документації.

Юридична відповідальність у сфері містобудування поширюється на різних суб'єктів, встановлюється різними Законами та має різні форми. Формою нагляду за статтею 41 з позначкою 1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (надалі Закон) проводиться нагляд за органами державної влади та суб'єктами господарювання, що здійснюють проектну й експертну роботу, відповідальність яких передбачена Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" (Закон 1) а також для забудовників об'єктів класу наслідків СС1,СС2,СС3. Розмір штрафів для проектних, експертних організацій складає: 18-90 розмірів прожиткового мінімуму. Формою контролю за статтею 41 Закону передбачається моніторинг за дотриманням забудовниками Державних будівельних норм, проектної, містобудівної документації та законодавства в сфері містобудування. Нагляд та контроль здійснюється за відповідними порядками, в яких наведені підстави для перевірок діяльності забудовників індивідуальних житлових будинків, а саме: 

1) Виявлення самочинного будівництва з планової виїзної перевірки. 

2) Позапланова перевірка достовірності даних наданих у повідомленні про початок будівельних ( підготовчих робіт), декларації про готовність об'єкта до експлуатації, протягом 3 місяців.

3) Документальна і камеральна перевірка при не однократній подачі на реєстрацію, тобто подача документів з помилками, неповною або недостовірною інформацією, викликають та вимагають на огляд будівельний паспорт, персональні дані забудовника, правоустановчі документи на земельну ділянку.

4) Перевірка виконання приписів органів містобудівного контролю, що були видані попередньо.

5) Звернення, скарги на забудовників у порушенні містобудівної документації чи ДБН.

6) Вимога правоохоронних органів.

Планові перевірки замовників документації - фізичних осіб не можуть відбуватися частіше ніж один раз на шість місяців. Також заборонено проводити повторну позапланову виїзну перевірку, якщо в попередній позаплановій не було надано недостовірних даних. Предметом перевірки може бути лише те, що описано в наказі про призначення інспекції.

В разі виявлення порушень інспектором складається акт огляду з описом порушень та наявною документацією, до якого при бажанні можна вносити зауваження, після чого складається припис на усунення діянь й протокол про адміністративні правопорушення, або декілька протоколів в залежності від кількості деліктів. Постанова виписується головним інспектором і відправляється порушнику листом з рекомендацією про вручення.

Однак, якщо Ви звернулися до нашої фірми, щоб узаконити будинок, то питання перевірок під час реєстрації дозвільної документації відпадає, оскільки все подаємо та реєструємо з першого разу, так як узаконили десятки об'єктів і в найменших деталях знаємо як заповнювати, подавати документи, щоб уникнути непотрібних перевірок, водночас при можливих фактичних перевірках прибудемо до об'єктів й неухильно відстоюватимемо права та законні інтереси наших клієнтів на підставі раніше виписаних довіреностей.


Розмір штрафів за самочинне будівництво (самобуд).

Маленька прилюдія і лікбез відносно інших статей про розміри штрафів за самовільне будівництво. Складається враження про тотальну змову в дезінформуванні громадян різними ЗМІ й організаціями які працюють в цій сфері, хоча журналістам можна пробачити, а юристам ні в якому разі - бо вони зобов'язані знати, стосується це міфічних розмірів штрафу 67 тисяч гривень, чому саме 67 а не 69, мало хто зможе дати вмотивовану відповідь, хоча в даних розводняках 69 більше личить. Закидання "фахових" юристів  щодо розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян руйнується пунктом 5, підрозділу 1, розділу 20 Податкового Кодексу України й в 2019 році складає 17 гривень, в окремих випадках - лише для кваліфікації адміністративного або кримінального правопорушення вираховується неоподаткований мінімум доходів громадян в розмірі 50% від мінімального прожиткового мінімуму що є соціальною пільгою й встановлюється статтею 169.1.1 ПКУ, застосовується для вирахування розміру нанесеної шкоди, розміру крадіжки як кримінального правопорушення від 0,2 соціальної пільги, що складає з 1 липня 2019 року 1003 гривні й 50 копійок.

Однак наша стаття лише з достовірною, актуальною та перевіреною інформацією, тому подякуйте автору шляхом репосту в фейсбук.

Легальне будівництво будинків, що відносяться до СС1 або будуються на підставі будівельного паспорту відбувається після реєстрації повідомлення про початок будівельних робіт. Відсутність зареєстрованого повідомлення призводить до юридичних наслідків, тому об'єкт будівництва вважається САМОБУДОВОЮ. Відповідно збудована самобудова, початок її будівництва, чи експлуатація зумовлює адміністративну відповідальність забудовника, тобто власника земельної ділянки де розташований об'єкт будівництва, згідно статті 96 Кодексу України про Адміністративні Правопорушення, будівництво:

⇒ на підставі будівельного паспорту: гіпотезою частин 1,4,8 (порушення ДБН, будівництво без повідомлення, експлуатація) передбачається відповідальність загальною сумою санкцій, за кожне окреме адміністративне правопорушення, в розмірі 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює в 2019 році  13 600 гривням;

⇒ на підставі проекту- клас наслідків СС1 за гіпотезою частин 1,5,9 (порушення ДБН, будівництво без повідомлення, експлуатація)передбачається відповідальність загальною сумою санкцій, за кожне окреме адміністративне правопорушення, в розмірі 1300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює в 2019 році  22 100 гривням.

Додатково може накладатися штраф за використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, наприклад забудова ділянки під особисте селянське господарство, згідно статті 53 КУпАП в максимальному розмірі 510 гривень.

При поділі земельної ділянки, в результаті якого утворюються дві нові земельні ділянки з унікальними кадастровими номерами та розташованими на них самобудовами, будуть окремі штрафи за кожною незаконною забудованою земельною ділянкою, тобто складається штраф за кожним окремим об'єктом цивільних прав та відповідного класу самочинного будівництва. 

Окремо при подачі недостовірної інформації для реєстрації повідомлення та/або декларації про введення в експлуатацію передбачається відповідальність за частинами: 4, 8 ст 96 КУпАП в розмірі за кожне окреме порушення 350 н.м.д.г., що може сягати 700 неоподаткованих мінімумів та складає в 2019 році 12600 грн.

Також при продажу земельної ділянки в процесі будівництва й не своєчасному повідомленні ДАБІ про зміну замовника документації, протягом трьох днів після продажу передбачається відповідальність частиною 14 ст 96 КУпАП 300 неоподаткованих мінімумів що складає 5400 грн та накладається на нового власника земельної ділянки.

Якщо будівництво будинків класу наслідків СС1 та підкласу ( на підставі будівельного паспорту) здійснюють юридичні особи, фізичні особи-підприємці - то згідно статті 2,3,4 Закону1, суми штрафу складають в розмірах мінімального прожиткового мінімуму за:

1. Будівельні роботи без повідомлення і планувальної документації для будинків будівництво яких здійснюється на підставі будпаспорту - 10 мпм;

2. Будівельні роботи і підготовчі роботи для класу наслідків СС1, без повідомлень, 46 мпм й експлуатація самобуду 36 мпм;

3. Використання не сертифікованих будівельних матеріалів 90 мпм;

4. Порушення ДБН 18 мпм;

5. Здійснення господарської діяльності без ліцензії, якщо така діяльність це передбачає, 90 мпм;

6. Відхилення від проекту для СС1, СС2, СС3 45 мпм.

7. Залучення виконавців, що мають мати сертифікати на діяльність, але вони відсутні  10мпм.

Суми можуть бути збільшені при повторних адміністративних правопорушеннях, невиконаннях приписів інспекторів Державної архітектурно-будівельної інспекції України, недопуску їх до об'єктів. Оформлення документів на будинок та державна реєстрація права власності можлива лише після сплати штрафів й усуненні порушень.

 


Уникнення штрафів за самовільне будівництво.

Існує вичерпний перелік умов та обставин за яких можна повністю або частково уникнути штрафів, з самих простих та очевидних це паралельність оформлення будинку і його будівництва, тобто наявність будівельного паспорту і зареєстрованого дозволу на будівництво перед будівельними роботами, в свою чергу при нашому юридичному супроводу будівельний паспорт буде відповідати всім Державним будівельним нормам й Ваші наміри будівництва та побудова будуть 100% законними. Також повинна бути фактична експлуатація лише після отриманої декларації про готовність об'єкта до експлуатації. З похідних варіантів, що можуть спричинити до перевірок та їх слід уникати:

1) Конфлікти з сусідами, котрі можуть скаржитися на забудову.

2) Невдалі спроби зареєструвати повідомлення чи декларацію, тобто подача більше одного разу, що приверне увагу інспекційних відділів Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

3) Кримінальні провадження де є фігурантом власник самовільно забудованої земельної ділянки.

4) Невідповідність забудови Державним будівельним нормам і містобудівній документації.

В нашій юридичній практиці не було жодного штрафу на об'єкти, що ми ввели, оскільки:

1. Безпомилково й з першого разу реєструємо дозвільну документацію.

2. Не беремося за ситуації з конфліктами сусідів.

3. Маємо правову позицію обходу прямого контролю ДАБІ над схематичним розташуванням будинків, господарських будівель та споруд на земельній ділянці.

4. Розуміємо всі процеси та механізми які відбуваються в сфері містобудування й архітектури.

Тому не ризикуйте з штрафами, не витрачайте місяці й роки на узаконення будинку, а звертайтеся саме до наших фахівців, працюємо в місті Київ та в Київській області, радіусом передмістя 60 км.

4.9918300653595 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.99 (306 Votes)