• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Ввести будинок в експлуатацію в 2021 році

Проживання в будинку який не є об'єктом цивільних прав це поширене явище в країнах СНД, в зв'язку складністю юридичного оформлення будівництва та мінімальних розмірах штрафу за таке діяння, в Україні до 500 євро на 2021 рік, хоч юридична готовність до експлуатації і ціна повного узаконення менше 1000 євро, водночас слід зауважити, апелюючи до логіки, найсуворіша санкція за самовільно побудований будинок - це знесення по 376 статті Цивільного кодексу, але таке рішення лише в юрисдикції судів. Найбільша кількість самовільного будівництва сконцентрована в передмісті Києва, яке інтенсивно забудовується. З іншої сторони багато нерухомості побудовано з реальними порушеннями Державних будівельних норм: в межах охоронних зон комунікацій, за червоними лініями, з невідповідним цільовим призначенням земельних ділянок, як наслідок і виникають складнощі.

Загалом фактичне проживання й ігнорування легітимної процедури введення приватних будинків в експлуатацію генерує комплекс юридично-значущих наслідків:

1) Не можливо вкладати правочини: страхувати, дарувати, продавати, замовляти охорону, заповідати, реєструвати місце проживання.

2) Безпосередня підстава для накладення штрафу і встановленні приписів на усунення порушень.

3) При зміні генеральних планів, що можуть бути не частіше ніж один раз в 5 років, ділянки вважаються як не забудовані і можуть бути примусово відчуджені за ринковою вартістю землі, для потреб інфраструктури.

Остання обставина в повній мірі показана в місті Київ, оскільки для формування роз'їздів з Подільсько-Воскресенського шляхопроводу необхідно зносити індивідуальні будинки, що не складає проблем коли об'єкти не готові до експлуатації належним чином. Навіть бажання фактичних власників нерухомості швидко підготовити до експлуатації уже не можливе, оскільки генеральний план змінений і передбачає проектування шляхопроводу.

Тому в першу чергу введенням будинку в експлуатацію, особливо житлового, слід займатися й розглядати як спосіб захисту своїх цивільних прав та інтересів й можливості повноцінного користування, володіння, розпорядження, а не як формальну і не зрозумілу для чого правову процедуру, хоч вона і містить ознаки бюрократичності, однак розуміючи всі Державні будівельні норми це мінімальна необхідність для безпеки проживання й схоронності майна. 

З 2020 року активно проводиться реформа відповідальних органів, ліквідовується Державна архітектурно-будівельна інспекція, вступають в дію з лютого та листопада нові зміни в сфері містобудування й архітектури, котрі безпосередньо впливають на прийняття до готовності приватного житлового, дачного, садового будинку, а саме в Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" добавлено нові статті, тому змінено введення в експлуатацію в 2021 році, відносно:

1. Єдиної державної електронної системи.

2. Реєстру будівельної діяльності.

3. Електронного кабінету замовника.

4. Порталу електронної системи.

5. Ідентифікатора кожного окремого об'єкта будівництва.

6. Питань присвоєння адрес.

Більшість змін вступають в дію з 30 листопада 2020 року, щодо адрес то з 29 лютого.

Слід зауважити, що з'являються безпосередні проблеми введення будинку в експлуатацію, що самовільно збудований й порушує Державні будівельні норми. У відповідності до пунктів 5,11 частини другої, статті 222 в електронний реєстр будівельної діяльності буде вноситися та зберігатися інформація про відмови у видачі будівельного паспорту та матеріали всіх інвентаризаційних справ з ідентифікаторами об'єктів. Тобто, посадові особи, або електронні програми по автоматичному внесенню інформації до будівельного реєстру Державної сервісної служби містобудування будуть чітко бачити відмову в наданні будівельного паспорту, його відсутність. Відмови у видачі будівельного паспорта зможуть ґрунтуватися по наявним в реєстрі технічним паспортам, які були зроблені раніше і якщо будинок з формальних причин не проходить по будівельній амністії, то відразу з'являється пряма підстава для перевірки інспекторами Державної інспекції містобудування України - ДІМ. А також варто розуміти негативну невідворотність будівельної амністії, тобто що формальні причини амністії не дають гарантії по реальним критеріям з приводу не порушення, при самовільному будівництві, Державних будівельних норм.

З найбільших плюсів відповідних змін можна виокремити питання по адресі, зокрема підготовки до експлуатації у місті Київ стало дещо простіше, тобто не потрібно буде проводити контрольні знімання ділянки для отримання адреси, взагалі виводиться з обігу понять й термінів в сфері містобудування поштова й будівельна адреса, що раніше носило формальний характер й не могло застосовуватися для забудов на підставі будівельного паспорту, однак прямої заборони не було, точніше не регулювалося, а тепер безпосередньо буде заборонено, що вплинуло на ціну введення в експлуатацію приватних житлових, дачних, садових будинків. Весь перелік змін в 2021 році можна дізнатись за лінком УЗАКОНИТИ БУДИНОК.


Порядок по веденню в експлуатацію в етапах

Передбачений законодавцем в Україні нормативний порядок прийняття до готовності регулюється статтею 39, 39Закону "Про регулювання містобудівної діяльності", постановою №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", однак виходячи з того, що підготовка до експлуатації це лише один із етапів, то потрібно брати на юридичне озброєння наказ №103 "Про порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки", постанову №466 "Порядок виконання підготовчих, будівельних робіт", ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН 360-92, іншу бібліографію Державних будівельних норм. Виходячи з попередньо згаданої нормативно-правової бази можна узагальнити порядок, що необхідно щоб ввести будинок в експлуатацію в 2021 році:

1. Зареєстроване право власності на землю з кадастровим номером.

2. Адреса.

3. Затверджений будівельний паспорт або проект.

4. Технічний паспорт з дозволом на будівельні роботи.

5. Фактична готовність об'єкта - оздоблювальні роботи, інженерне забезпечення.

Більш розлого з відсиланням на інші матеріали, деталізацією по кожному етапу й загальному порядку, то саме введення будинку в експлуатацію полягає:

1. Розробці намірів будівництва, будівельного паспорту або проекту на земельній ділянці що оформлена, має кадастровий номер та визначена в натурі межовими знаками й відповідає по цільовому призначенні забудові.

а) Фасади будинку з вказанням промірів висоти.

б) Топографічне знімання зареєстроване в архітектурі.

в) Кадастрові плани та нотаріально завірені правоустановчі документи на земельну ділянку.

г) Нотаріальні згоди співвласників забудови або власників суміжних ділянок.

д) У випадках розміщення ділянки на території дачних або садових товариств, мають бути належно завірені статути цих товариств, якщо в статутах визначаються вимоги, щодо розміщення будинку або господарських будівель. Дізнатися як і де отримати будівельний паспорт та які документи потрібні, можна за посиланням БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ.

2. Реєстрація дозволу на будівельні роботи на підставі намірів будівництва. Інформація про порядок отримання дозволу, повідомлення в статті ДОЗВІЛ НА БУДІВНИЦТВО.

3. Технічна інвентаризація побудованого.

4. Введення в експлуатацію приватного житлового, садового, дачного будинку шляхом подачі декларації про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер цього документу використовується для реєстрації права власності.

5. Реєстрація об'єкта на власника. Перелік всього пакету документів для реєстраційної дії в реєстрі речових прав можна побачити в матеріалах ОФОРМЛЕННЯ БУДИНКУ.

Вся процедура полягає в транспортуванні в правову площину будівництва, що набирає ознак повноцінного об'єкту цивільних прав та обов'язків з можливістю в майбутньому зупиняти, встановлювати, змінювати юридичні права та обов'язки суб'єктів цивільних прав шляхом володіння, користування, розпорядження. Тому відносно не готових до експлуатації об'єктів неможливо вчиняти правочини по нерухомому майну, наприклад: страхування, охорони, реєстрації місця проживання, спадкування, міни, продажу, підключати до комунікацій. Щодо приєднання до мереж, то існує єдиний правовий механізм по всій території України та для всіх комунікацій, що складає два етапи: приєднання, на підставі будівельного паспорту для індивідуальної забудови до 500 кв.м. й укладання договорів про споживання після зареєстрованої декларації про готовність до експлуатації, більше детально розібрано це питання тут ПІДКЛЮЧЕННЯ до МЕРЕЖ.

Ввести будинок в експлуатацію в місті Київ та Київській області, самобудов клас наслідків яких не перевищує СС1 чи будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорту, проводиться як завершальний етап перед реєстрацією прав власності на об'єкт нерухомості та не потребує отримання сертифікатів й актів завершення будівельних робіт. В якому необхідно правильно заповнити декларацію, інформація про забудовника та земельну ділянку має бути дзеркальною повідомленню про початок будівельних робіт, якщо дані будуть різні, то орган дозвільних процедур може ініціювати відміну реєстрації повідомлення про початок будівельних робіт та не зареєструє декларацію про готовність до експлуатації приватного житлового будинку. Щодо визначеного класу наслідків, типу, виду об'єкта, земельної ділянки, забудовника- то він має бути таким, як під час розробки будівельного паспорту й поданого повідомлення, в окремих випадках може бути замінений забудовник, з попереднім повідомленням про заміну до органів архітектурно-будівельного контролю. Ведення в експлуатацію будинку можна умовно поділити на дві частини, фактична: зведення будинку з відповідними фасадами, розміщенням на земельній ділянці й юридичну: проведення технічної інвентаризації й подача декларації про готовність об'єкта до експлуатації в 2021 році.

Тому, узагальнюючи попереднє можна виокремити введення будинку в експлуатацію - це юридичний процес фінального кроку до оформлення нерухомості для проживання, як готового об'єкта цивільних прав, котрий у першу чергу  включає розробку планувальної документації в формі проекту або будівельного паспорту, реєстрацію дозволу на будівництво, технічну інвентаризацію вже побудованих будівель та фіксування характеристик в декларації про готовність об'єкта до експлуатації, що завершується реєстрацією відповідного документа в реєстрі дозвільних процедур Державної сервісної служби містобудування України та в майбутньому використовується для оформлення права власності на будинок. Що має свою територіальну специфіку, наприклад в місті Київ та Київській області, суть якої в наступній частині статті.

Первинно необхідно розуміти, що законодавча база по здачі в експлуатацію для всієї України є єдиною та одинаковою, однак існують окремі особливості, що диктуються місцевими органами містобудування та архітектури за конкретними населеними пунктами. Органи по контролю містобудування створюються при органах місцевого самоврядування, тобто селах, селищах, містах де перевищена гранична кількість населення в 50 тисяч, що є обов'язковою нормою, але можуть створюватися й при меншій кількості. Якщо орган містобудування та архітектури не створено при місцевих громадах, то він існує при районних державних адміністраціях. Суть питань, які розглядають відповідні органи має рамки, котрі стосуються намірів будівництва забудови земельних ділянок, шляхом двох основних правових механізмів: будівельний паспорт, для індивідуальної забудови до 500 кв.м та містобудівних умовах та обмеженнях для інших об'єктів. Окремо відразу добавимо, що в місті Київ існує електронний містобудівний кадастр, що дозволяє нашим фахівцям наперед оцінити ситуацію процедури з введенням в експлуатацію будівель.

В процесі отримання зареєстрованих намірів будівництва існує різноманітність для кожного органу містобудування та архітектури. Підставою виникнення розрізнених процедур видачі будівельного паспорту являється відсутність деталізованої нормативно-правової бази. Згідно статті 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності'' та порядку видачі будівельного паспорту визначається перелік документів, сроки видачі, форма безоплатності отримання, водночас чітко передбачається що будівельний паспорт є наміром будівництва, який орган містобудування та архітектури перевіряє на дотримання Державних будівельних норм, Генерального, Детального та плану зонування. Вторинно випливає з норм закону та порядку, що ніяких юридичних прав по інспекції нерухомості не може бути зі сторони цих органів, але це вичерпно не прописано й органи, наприклад в Києво-Святошинському районі фактично оглядають ділянки і в прямому сенсі цього слова, збивають гроші з людей за отримання будівельних паспортів, збільшують суми при порушеннях Державних будівельних норм, не мають одинакової цінової політики для всіх. А в місті Київ, намагаються більш дотримуватися законодавства, тобто фактично не оглядають самобудови, однак змушують звертатися до самозайнятих осіб, інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів, котрі проводять топографічну зйомку, тому і відповідно  введення в експлуатацію приватного садового, житлового, дачного будинку має більшу ціну в Києві в порівнянні з Київською областю. Розташовані самобудови на земельних ділянках в місті Київ де є детальні плани територій або проводилася зйомка - надзвичайно важко вводити в експлуатацію, якщо є серйозні порушення Державних будівельних норм, оскільки вони вже є зафіксованими для майбутніх зйомок. Слід добавити, що для міста Київ ввести будинок в експлуатацію може бути довше, бо етап отримання будівельного паспорту розтягнутий, так як геодезисти роблять спочатку запити до планшето-сховищ, безпосередню зйомку, а потім вже реєстрація цього документу, після чого інженер-землевпорядник наносить межі ділянки і топографічна зйомка в масштабі М 1:500 готова для нанесення намірів. Також для міста Київ окремо передбачається контрольне геодезичне знімання земельної ділянки при присвоєнні поштової адреси, щоб контролювати чи відповідає забудова попередньо виданим намірам, регулюється це окремою постановою КМДА, хоча в деяких виключних випадках це за необхідності можна буде пропустити, однак з 2020 року відповідна постанова КМДА прямо суперечить статтям 263, 26Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", як наслідок це говорить про нікчемність нормативного акту КМДА по адресам, тому посадові особи, які не визнають вищу юридичну силу спеціального закону, змушуючи проводити контрольне знімання ділянки - в прямому сенсі зловживають службовим становищем, що легко можна оскаржити в адміністративному суді та в майбутньому відкрити дисциплінарні, кримінальні провадження про неналежне виконання службових обов'язків посадовими особами КМДА.

Виходячи з попереднього, є певні особливості для порядку введення будинків в експлуатацію, які мають місце в процесі отримання будівельних паспортів, загальна ж процедура не змінюється ніяким чином, ще одна суттєва специфіка, що в місті Київ отримання будівельного паспорту здійснюється виключно через ЦНАП, а в області може і безпосередньо через органи містобудування та архітектури, що має опосередковані наслідки, щодо законодавчо прописаного часу отримання й безоплатності.


Відмінності підготовки до експлуатації житлового, садового, дачного будинку

Індивідуальна забудова в Україні згідно статті 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" відбувається на підставі будівельного паспорту. Здійснюється забудова та можливо приготовити до експлуатації на земельних ділянках з цільовим призначенням: житлової забудови, дачного будівництва, ведення садівництва. Категорії об'єктів визначаються відповідно Державного класифікатора 018-2000, житлова та садибна забудова 1110.3, дачна та садова 1110.4. Державні будівельні норми 360-92, Б.2.2.-12:2019 надають визначення:

1. Садибний будинок ( індивідуальний житловий) - це нерухомість для постійного проживання з яким дозволено будувати господарські будівлі, споруди та що може зводитися на присадибних ділянках з повним забезпеченням побутових потреб людини й розміщенню з дотриманням санітарних норм септику й джерела водопостачання.

2. Садовий будинок - це будівля літнього (сезонного) використання, що може не відповідати в питаннях нормування площі забудови, конструкцій й інженерного забезпечення  нормативам для житлових будинків, поруч з якими на прибудинковій території в межах ділянки передбачається висадка дерев, кущів, плодових чагарників.

3. Дачний будинок - це об'єкт садибного типу для використання протягом року для відпочинку, тимчасового перебування, постійного проживання, земельні ділянки для дачного будівництва розміщаються поруч рекреаційних об'єктів для позаміського відпочинку- лісів, річок, озер, тощо.

Забудова земельних ділянок на території садових або дачних товариств, може визначатися планувальними рішеннями або вимогами в статутах відповідних юридичних осіб, якщо забудова житлова то береться до уваги місцева містобудівна документація: генеральний, детальний та план зонування території.

Яскрава відмінність підготовки до експлуатації прослідковується у вимозі пункту 6.1.41 ДБН Б.2.2-12:2019, що в кварталах не сформованої забудови та новому будівництві дачних і житлових будинків, слід відступати 3 метри від меж ділянки, однак це не стосується саме садових побудов. А щодо сформованої забудови, то дозволено 1 метри відступу, за умови дотримання правил добросусідства, не попадання атмосферних опадів на сусідню ділянку, окремо при лінії забудови до сусідньої земельної менше ніж 2-3 метри, органи містобудування вимагають нотаріальну згоду сусідів. Наявність на ділянці надвірного туалету, господарської будівлі для тримання худоби ускладнює приготування до експлуатації, оскільки відступи до сусідніх будівель має бути більшою ніж 15 метрів, якщо площа сараїв не більше 50 м.кв., тому на ділянках з малою площею важко ввести в експлуатацію житловий будинок з такими господарськими будівлями.

Відносно всіх видів забудови, особливе місце, по обмеженню права на будівництво нерухомості поширюється на садові будинки, оскільки за Земельним Кодексом, основне призначення є садівництво, тому у випадках передбачених Державними будівельними нормами, санітарно-охоронними, охоронними зонами садовий будинок абсолютно неможливо ввести в експлуатацію. Тому перед початком будівництва садових будівель, перед купівлею самовільно побудованих садових будинків, варто проконсультуватися з юристом по нерухомості. З нашої юридичної практики, ми найчастіше відмовляли в юридичному оформленні саме садових будинків, які були самовільно збудовані, що по Києву, що по Київській області, особливо в місцях де є мережі високої потужності, промислові підприємства, водойми, не рівний рельєф ґрунтів. 

Загалом слід попередньо розуміти, що вводити в експлуатацію можливо у відповідності до цільового призначення земельних ділянок де вони розміщенні. Однак, якщо фактичні власники хочуть замість дачних і садових мати житлові, то необхідно змінювати цільове призначення ділянок перед узаконенням, якщо це дозволятиме містобудівна документація на місцевому рівні, тобто в генеральному плані передбачене зонування й присутній детальний план території або ж після того, як провелося  введення будинку в експлуатацію слід проводити технічну експертизу, котра встановить що дачні та садові відповідають нормативам житлових. 

Тому з основних специфікацій по підготовці до експлуатації приватного житлового, садового, дачного будинку є різне орієнтування на Державні будівельні норми, місцеві плани або планувальні рішення по забудові та особливості цільового призначення земельних ділянок, однак кардинальних відмінностей по загальній процедурі узаконення будинку не існує. Щодо повного переліку відмінностей передбачених вимогами Державних будівельних норм, охоронних зон - то їх можна знайти за посиланням http://legalhome.com.ua/ua/#q9.


 Як ввести будинок в експлуатацію при порушеннях ДБН?

Інколи введення експлуатацію є неможливим, хоч за будь-яку ціну, стосується це істотних порушень Державних будівельних норм при будівництві, правових обтяжень, перевірок, підготовки документів, а саме:

1) Лінії регулювання забудови недопустимо близькі до: червоних ліній, сусідніх побудов, інші суттєві порушення ДБН.

2) Земельна ділянка під арештом або право власності на яку позбавлене, відчудженне.

3) Триває виїзна перевірка об'єкта будівництва інспекторами Державної інспекції містобудування України.

4) Не виконані приписи інспекторів, щодо усунення порушень.

5) Подані недостовірні дані, допущені помилки, описки в декларації про готовність до експлуатації.

6) Пропущено попередні етапи узаконення будинку.

7) Існує охоронна, санітарно-охоронна зона.

Беручи до уваги основні Державні будівельні норми Б.2.2:12-2019, 360-92, в яких зазначено, яким чином має будуватися будинок, господарські будівлі, інженерні споруди на ділянці, щоб в майбутньому можна було безпечно експлуатувати, напрошується однозначний висновок, що ці ДБН відсилають ще до сотні інших ДБН, тому все відразу не перелічиш, однак нижче розглянемо найпоширеніші ситуації.

Відносно впливу охоронних зон на процедуру введення будинку в експлуатацію, то центральне місце по частоті посідають охоронні зони електричних мереж, при потужності більше одного кіловольта слід брати лінію забудови не ближче ніж 10 метрів, щоб скоротити не більше ніж на 20% відстань слід ізолювати повітряні лінії електропередач, а ще більше зменшити зону, аж до 2 метрів, то просто їх пустити під землею. Особливості рельєфу та наявність водойм теж завдають клопоту, оскільки щоб уникати можливих підтоплень, зсуву ґрунтів потрібно відступати 20 метрів +, залежно від типу та площі водойми. Поміж всього свою роль грають промислові зони поруч з житловою, садовою, дачною забудовою, але в найменшій мірі з дачними будинками, бо такі території імперативно дозволено відводити поруч з рекреаційними зонами, лісами, ріками, заповідниками. Санітарно-охоронні зони встановлюються у відповідності до виду діяльності підприємства, ми безпосередньо стикалися з такими ситуаціями, по вирішенню саме очевидне брати до уваги КВЕД юридичної особи, відкривати наказ МОЗ від 19.06.1996 року «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» й аналізувати дійсну територіальність цих зон обмеження по праву забудови, найкращий вихід звертатися з запитом, чи дійсно проводять діяльність, котра зумовлює охоронну зону; до речі, в Києві це частий підводний камінь введення в експлуатацію, так як існує багато підприємств поруч з садибною забудовою, але чи на щастя чи на жаль, більшість з них працюють лише на паперах, тому й подібні ситуації легко нами вирішувалися.

Зауважимо, нам відомо багато шляхів обходу проблем, оскільки маємо напрацьовану правову позицію і вирішуємо такі незручності вже не перший рік, якщо звичайно інспекційні відділи Державної інспекції містобудування не здійснили перевірку. Ми завжди намагаємося й знаходимо методи вирішення, наприклад щодо червоних або зелених чи жовтих ліній, остаточну позицію можна вивести після перемірювання ділянки, котра має відповідати кадастровому плану, а якщо результат не задовільний, то вже звертатися до системи координат земельної ділянки, або як виключна міра вносити неповну інформацію. Відносно приписів інспекторів, то самостійно проаналізуємо всі Державні будівельні норми, оскільки органи по контролю містобудування можуть зловживати своїми правами. В скрутних ситуаціях апелюючи до логіки стає зрозуміло, що неможливо ввести будинок в експлуатацію надаючи лише повні та правдиві дані, ми знаємо як, де і коли, щоб все зробити для поборювання перепон, заради наших клієнтів ми підемо на всі правові заходи, щоб був результат.


Декларація про готовність об'єкта до експлуатації в 2021 році

Останні роки бланк декларації про готовність до експлуатації зазнає змін, пов'язано це з динамікою розвитку нормативно-правової бази в сфері містобудування й архітектурно-будівельного контролю, загалом правові акти, що пов'язані ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" налічують до 700 різних, це ще не враховуючи Державні будівельні норми, з яких, як каже Кличко, 701 змінювалося, починаючи з 2011 року було прийнято 500 абсолютно нових нормативно-правових документів.

Наприклад порівнюючи бланки декларацій 2017, 2018, 2019, 2020 років з 2021 роком першою відмінністю стало те, що потрібно подавати лише в одному оригіналі й вилучена норма права, що регулює ситуації при втраті екземпляру котрий залишався на руках в забудовника, після чого слідувала кропітка процедура з публікацій в місцевих газетах про загубленість документу, місячні строки по відновленню оригіналів декларацій. Саме по собі найменування декларації, котра зараз найменується як - декларація про готовність до експлуатації об'єкта, а раніше мала назву як - декларація про введення в експлуатацію. Внесені нові графи бланку, що стосуються реформи пов'язаної з адресами.

В процесі заповнення бланку декларації про готовність об'єкта до експлуатації, необхідно бути уважним, наприклад наші виконавці можуть витратити від 3 до 5 годин на заповнення даного документу. При цьому використовуються документи:

1. Забудовника, паспорта та індивідуального податкового номеру;

2. Правоустановчих документів після УЗАКОНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ;

3. Повідомлення про початок будівельних робіт;

4. Державного класифікатора будівництва ДК 018-2000.

Перед подачею декларації про готовність об'єкта до експлуатації в загальному порядку, потрібно виготовити й подати:

1) Будівельний паспорт або проект будівництва;

2) Подати та зареєструвати повідомлення про початок будівельних робіт або дозвіл в ДССМ;

3) Провести технічну інвентаризацію (техпаспорт БТІ);

4) Вирішити питання по адресі, якщо в цьому є необхідність.

Подається Декларація про готовність об'єкта до експлуатації лише в одному екземплярі й без додаткових документів.

Подача декларації про готовність до експлуатації будинку може здійснюватися декількома шляхами, через Центри надання адміністративних послуг, поштою - цінним листом з описом вкладення і рекомендацією про вручення, електронно через портал ДІЯ - маючи електронний цифровий підпис: id-mobile, флеш- накопичувач, файл. Особисто фахівці нашої фірми подають через ЦНАП, щоб встановити територіальність органу Державної сервісної служби містобудування України у Вашому регіоні, слід поглянути на територіальні підрозділи, а якщо у вашій місцевості пройшла децентралізація, по передачі функції на реєстрацію дозвільних документів об'єктів класу наслідків СС1 при міських радах спеціалістами ДССМ, то не потрібно їхати в обласний центр, наприклад в Київській області, децентралізація присутня в містах: Вишневе, Бориспіль, Буча, Ірпінь, Васильків, Бровари, Вишгород, Українка, Обухів та інших. Не варто забувати норми земельного кодексу, що міська, селищна, сільська рада має юрисдикцію лише на території населеного пункту, тобто для прикладу, Софіївська Борщагівка, що поруч з Вишневим має подавати документи в обласний орган Київської області Державної сервісної служби містобудування, як левова частка населених пунктів. Можна сказати, що децентралізація це є добре, однак, це крок назад, до місцевих БТІ, що діяли до 2011 року і були концентрацією хабарництва й зловживань.

В матеріалах нашої статті http://legalhome.com.ua/ua/ консолідовані майже всі Державні будівельні норми для індивідуальних будинків, тому кожен маючи сили, ентузіазм може про них дізнатися і краще всього дізнаватися перед будівництвом, а не після.

Важливо зазначити, що бланк декларації введення будинків в експлуатацію заборонено редагувати й робити будь-які виправлення в поданій інформації, водночас за подачу не правдивої інформації за пунктом 8 статті 96 КУпАП передбачається відповідальність в розмірі штрафу 12600 грн. Варто уваги, що у випадках виявлення помилок, суперечностей, розбіжностей у декларації про готовність до експлуатації об'єкта, інспектори по архітектурно-будівельному контролю викликають власника землі зі всіма документами, проводять аналіз, чи не являється будинок самовільним будівництвом, на підставі чого скасовують реєстрацію дозволу або повідомлення про будівельні роботи й притягують до адміністративної відповідальності, в розмірі штрафу, що зазначений вище.

Окремо існують ситуації за яких декларація належним чином зареєстрована, однак в реєстрі дозвільних документів не повна інформація, що потребує спеціальних знань для вирішення подібних проблем, які наші фахівці неоднократно практикували, також з серпня 2020 року відмови в реєстрації декларації про готовність до експлуатації реєструються в реєстрі будівельної діяльності, що безумовно при наступній подачі створить проблеми.

Тому дуже ризиково подавати на реєстрацію дозвільну документацію з розташованим на земельній ділянці самовільним будівництвом, це штрафи, скасування реєстрації попередньо поданих і виданих документів на будівництво, це ризики вимагання хабара, це довгі місяці а можливо і роки витраченого часу, оскільки необхідно просто знати, як правильно заповнювати декларацію зі всіма найменшими дрібницями, бути юристом, що чітко відгалужує предмет функцій певного органу й розуміється в архітектурі та містобудуванні.


Вартість введення в експлуатацію будинку

Обрахування вартості та ціни юридичних послуг підготовки до експлуатації є в кожному випадку індивідуальною, бо це являється окремим етапом та будь-які допущенні помилки в попередніх етапах мають суттєве значення для вартості, що в прямій залежності від необхідних дій та загальної кампанії. Наприклад, якщо потрібно ввести будинок в експлуатацію, дозвіл на будівництво якого було отримано ще в 2010 році чи раніше, то потрібно проводити всю процедуру узаконення.

У випадках коли дозвіл отриманий від 2011 року і пізніше, то слід його перевірити по реєстру будівельної діяльності, при цьому має бути на руках паперовий екземпляр, тільки з 2018 року відмінили подачу в двох примірниках декларації, один з яких повертався забудовнику. Слід звертати увагу, що вартість введення в експлуатацію добудованого приватного будинку після дозволу, в ході чого змінилось найменування об'єкта будівництва передбачатиме подачу на внесення змін, як у повідомлення так і в будівельний паспорт.

Найгірша ситуація, коли попередньо поданий дозвіл був зареєстрований з помилками, оскільки виявлення яких має проводитися протягом трьох днів, в іншому випадку буде розглядатися питання по притягненню замовника до адміністративної відповідальності за подачу не правдивих даних. Також змінена адреса теж завдає клопіт, бо вона має бути одинаковою в будівельному паспорті, технічному паспорті, повідомленні та декларації про готовність до експлуатації. Тому факторами, що впливають на вартість самого введення будинку в експлуатацію є:

1. Рік побудови.

2. Чи була реконструкція, добудова після дозволу.

3. Коли отримувався дозвіл.

4. Чи змінювалася адреса, кадастровий номер землі.

5. Чи дотримано вимоги в будівельному паспорті.

З вище зазначеного зрозуміло, що вартість може бути абсолютно різною, особливо для Києва, якщо там потрібні зміни в попередніх етапах, то проводяться заново знімання території забудови, за умов, що старе топографо-геодезичне знімання старше двох років.

Час на підготовку до експлуатації, в розумінні - як окремого етапу узаконення приватного житлового будинку, виключно для подачі та реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації відбувається протягом 15 днів з урахуванням подачі в ЦНАП. Номер реєстрації декларації використовується для реєстрації прав власності на нерухомість, також підключення до мереж здійснюється на підставі даного документу. Присвоїти поштову адресу з 29 лютого 2020 року можна підставі статті 263, 265 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", після зареєстрованого дозволу на будівництво або декларації, за вибором замовника, однак якщо адреса буде різною в дозвільних документах, в зв'язку з перейменуванням вулиці, поділом землі, то необхідно вносити зміни в попередньо подану дозвільну й планувальну документацію. Не потребують присвоєння адрес садові, дачні. садибні будинки, якщо земельна має адресу, або вона була присвоєна в експерементальному порядку, під час отримання будівельного паспорту або містобудівних умов та обмеженням, однак що в Києві, що в Київській області, ніхто цього не проводить. Час на процедуру здачі в експлуатацію співрозмірний ціні, тому для міста Києва буде більша ціна під час введення будинку в експлуатацію, ніж для Київської області.

Важливо знати: відсутність реєстрації декларації про готовність об'єкта - з першого разу - призведе до перевірок будівництва інспекторами ДССМ, Вас викличуть і вимагатимуть надати на огляд будівельний паспорт, персональні дані забудовника, правоустановчі документи на земельну ділянку, оскільки перевіряється достовірність та повнота заповнення декларації про готовність до експлуатації, тому якщо є самовільне будівництво, сумніви щодо порушень ДБН при будівництві, щодо повного комплекту документів, то варто звертатися до фахівців нашої фірми, щоб якісно та швидко ввести в експлуатацію свій приватний житловий, дачний, садовий будинок, працюємо по місті Київ та Київській області радіусом 70 км. 


Введення будинку в експлуатацію ціна

Площа будинку, м2 Ціна, тис грн
до 100 9
до 150 10
до 200 12
до 250 14
до 300 16
до 500 18

 

  

декларація про готовність об'єкта до експлуатації 2020декларація про готовність об'єкта до експлуатації 2021