• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Зміни введення в експлуатацію в 2020 році

В 2020 році вступають в дію з лютого та листопада нові зміни в сфері містобудування й архітектури, котрі безпосередньо впливають на введення в експлуатацію житлових, дачних, садових будинків, а саме в Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" добавлено нові статті, які стосуються:

1. Єдиної державної електронної системи.

2. Реєстру будівельної діяльності.

3. Електронного кабінету замовника.

4. Порталу електронної системи.

5. Ідентифікатора кожного окремого об'єкта будівництва.

6. Питань присвоєння адрес будинкам.

Більшість змін вступають в дію з 30 листопада 2020 року, щодо адрес то з 29 лютого.

Слід зауважити, що з'являються безпосередні проблеми для введення в експлуатацію самовільного збудованих будинків, котрі порушують Державні будівельні норми. У відповідності до пунктів 5,11 частини другої, статті 222 в електронний реєстр будівельної діяльності буде вноситися та зберігатися інформація про відмови у видачі будівельного паспорту та матеріали всіх інвентаризаційних справ з ідентифікаторами об'єктів. Тобто, посадові особи, або електронні програми по автоматичному внесенню інформації до реєстрів Державної архітектурно-будівельної інспекції будуть чітко бачити відмову в наданні будівельного паспорту, його відсутність. Відмови у видачі будівельного паспорта зможуть ґрунтуватися по наявним в реєстрі технічним паспортам, які були зроблені раніше і якщо будинок з формальних причин не проходить по будівельній амністії, то відразу з'являється пряма підстава для перевірки інспекторами ДАБІ. А також варто розуміти негативну невідворотність будівельної амністії, тобто що формальні причини амністії не дають гарантії по реальним критеріям з приводу не порушення, при самовільному будівництві, Державних будівельних норм.

З найбільших плюсів відповідних змін можна виокримети питання по адресі, щодо введення в експлуатацію будинку в місті Київ, тобто не потрібно буде проводити контрольні зйомки ділянки для отримання адреси, взагалі виводиться з обігу понять й термінів в сфері містобудування поштова й будівельна адреса, що раніше носило бюрократичний характер й не могло застосовуватися для забудов на підставі будівельного паспорту, однак прямої заборони не було, точніше не регулювалося, а тепер безпосередньо буде заборонено.


Порядок введення в експлуатацію в етапах.

Якщо сформулювати всі етапи, в яких буде займати безпосереднє місце введення в експлуатацію, то виглядатимуть вони так:

1. Розробка намірів будівництва, будівельного паспорту або проекту на земельній ділянці що оформлена, має кадастровий номер та визначена в натурі межовими знаками й відповідає по цільовому призначенні забудові, що може включати:

а) Фасади будинку з вказанням промірів висоти.

б) Топографічна зйомка зареєстрована в архітектурі.

в) Кадастрові плани та нотаріально завірені правоустановчі документи на земельну ділянку.

г) Нотаріальні згоди співвласників забудови або власників суміжних ділянок.

д) У випадках розміщення ділянки на території дачних або садових товариств, мають бути належно завірені статути цих товариств, якщо в статутах визначаються вимоги, щодо розміщення будинку або господарських будівель.

2. Реєстрація дозволу на будівельні роботи на підставі намірів будівництва.

3. Технічна інвентаризація зведеного будинку, господарських будівель, споруд, інженерних мереж на земельній ділянці.

4. Введення в експлуатацію будинку шляхом подачі декларації про готовність об'єкта до експлуатації, що і є введенням в експлуатацію будинку, серія та номер цього документу використовується для реєстрації права власності на будинок.

5. Реєстрація об'єкта на власника.

Вся процедура полягає в транспортуванні в правову площину будівництва, що набирає ознак повноцінного об'єкту цивільних прав та обов'язків з можливістю в майбутньому зупиняти, встановлювати, змінювати юридичні права та обов'язки суб'єктів цивільних прав шляхом володіння, користування, розпорядження. Тобто без процесу узаконення будинку неможливо вчиняти правочини відносно цього нерухомого майна, наприклад: страхування, охорони, реєстрації місця проживання, спадкування, міни, продажу, підключати до комунікацій. Щодо приєднання до мереж, то існує єдиний правовий механізм по всій території України та для всіх комунікацій, що складає два етапи: приєднання, на підставі будівельного паспорту для індивідуальної забудови до 500 кв.м. й укладання договорів про споживання після зареєстрованої декларації про введення в експлуатацію.

Введення в експлуатацію будинку в місті Київ та Київській області, самобудов клас наслідків яких не перевищує СС1 чи будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорту, проводиться як завершальний етап перед реєстрацією прав власності на об'єкт нерухомості та не потребує отримання сертифікатів й актів завершення будівельних робіт. В якому необхідно правильно заповнити декларацію, інформація про забудовника та земельну ділянку має бути дзеркальною повідомленню про початок будівельних робіт, якщо дані будуть різні, то орган дозвільних процедур може ініціювати відміну реєстрації повідомлення про початок будівельних робіт та не зареєструє декларацію про введення в експлуатацію індивідуального житлового будинку. Щодо визначеного класу наслідків, типу, виду будинку, земельної ділянки, забудовника- то він має бути таким, як під час розробки будівельного паспорту й поданого повідомлення, в окремих випадках може бути замінений забудовник, з попереднім повідомленням про заміну до органів архітектурно-будівельного контролю. Ведення в експлуатацію будинку можна умовно поділити на дві частини, фактична: зведення будинку з відповідними фасадами, розміщенням на земельній ділянці й юридичну: проведення технічної інвентаризації й подача декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Тому, введення в експлуатацію будинку - це юридичний процес фінального кроку до оформлення нерухомості для проживання, як готового об'єкта цивільних прав, котрий у першу чергу  включає розробку планувальної документації в формі проекту або будівельного паспорту, реєстрацію дозволу на будівництво, технічну інвентаризацію вже побудованих будівель та фіксування характеристик в декларації про готовність об'єкта до експлуатації, що завершується реєстрацією відповідного документа в реєстрі дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України та в майбутньому використовується для оформлення права власності на будинок. Що має свою територіальну специфіку, наприклад в місті Київ та Київській області, суть якої в наступній частині статті.


  Особливості для Києва та Київської області по введенню в експлуатацію

Первинно необхідно розуміти, що законодавча база для введення в експлуатацію будинків для всієї України є єдиною, однак існують окремі особливості, що диктуються місцевими органами містобудування та архітектури за конкретними населеними пунктами. Органи по контролю містобудування створюються при органах місцевого самоврядування, тобто селах, селищах, містах де перевищена гранична кількість населення в 50 тисяч, що є обов'язковою нормою, але можуть створюватися й при меншій кількості. Якщо орган містобудування та архітектури не створено при місцевих громадах, то він існує при районних державних адміністраціях. Суть питань, які розглядають відповідні органи має рамки, котрі стосуються намірів будівництва забудови земельних ділянок, шляхом двох основних правових механізмів: будівельний паспорт, для індивідуальної забудови до 500 кв.м та містобудівних умовах та обмеженнях для інших об'єктів. Окремо відразу добавимо, що в місті Київ існує електронний містобудівний кадастр, що дозволяє нашим фахівцям наперед оцінити ситуацію по введенню в експлуатацію будинку.

В процесі отримання зареєстрованих намірів будівництва існує різноманітність для кожного органу містобудування та архітектури. Підставою виникнення розрізнених процедур видачі будівельного паспорту являється відсутність деталізованої нормативно-правової бази. Згідно статті 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності'' та порядку видачі будівельного паспорту визначається перелік документів, сроки видачі, форма безоплатності отримання, водночас чітко передбачається що будівельний паспорт є наміром будівництва, який орган містобудування та архітектури перевіряє на дотримання Державних будівельних норм, Генерального, Детального та плану зонування. Вторинно випливає з норм закону та порядку, що ніяких юридичних прав по інспекції будинку не може бути зі сторони цих органів, але це вичерпно не прописано й органи, наприклад в Києво-Святошинському районі фактично оглядають ділянки і в прямому сенсі цього слова, збивають гроші з людей за отримання будівельних паспортів, збільшують суми при порушеннях Державних будівельних норм, не мають одинакової цінової політики для всіх. А в місті Київ, намагаються більш дотримуватися законодавства, тобто фактично не оглядають самобудови, однак змушують звертатися до самозайнятих осіб, інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів, котрі проводять топографічну зйомку й ще більше збільшують кошторис витрат на введення в експлуатацію в порівнянні з Київською областю. Розташовані самобудови на земельних ділянках в місті Київ де є детальні плани територій або проводилася зйомка - надзвичайно важко ввести в експлуатацію, якщо є серйозні порушення Державних будівельних норм, оскільки вони вже є зафіксованими для майбутніх зйомок. Слід добавити, що для міста Київ введення в експлуатацію може бути довшим, бо етап отримання будівельного паспорту розтягнутий, так як геодезисти роблять спочатку запити до планшето-сховищ, безпосередню зйомку, а потім вже реєстрація цього документу, після чого інженер-землевпорядник наносить межі ділянки і топографічна зйомка в масштабі М 1:500 готова для нанесення намірів. Також для міста Київ окремо передбачається контрольне геодезичне знімання земельної ділянки при присвоєнні поштової адреси, щоб контролювати чи відповідає забудова попередньо виданим намірам, регулюється це окремою постановою КМДА, хоча в деяких виключних випадках це за необхідності можна буде пропустити.

Виходячи з попереднього, особливості для введення в експлуатацію будинків мають місце в процесі отримання будівельних паспортів, загальна ж процедура не змінюється ніяким чином, ще одна суттєва специфіка, що в місті Київ отримання будівельного паспорту здійснюється виключно через ЦНАП, а в області може і безпосередньо через органи містобудування та архітектури, що має опосередковані наслідки, щодо законодавчо прописаного часу отримання й безоплатності.


Фактичне використання будинку без введення в експлуатацію

Проживання в будинку який не є об'єктом цивільних прав це розпоширене явище в країнах СНД, в зв'язку складністю юридичного оформлення будівництва та мінімальних розмірах штрафу за таке діяння. Найбільша кількість самовільного будівництва сконцентрована в передмісті Києва, яке інтенсивно забудовується. З іншої сторони багато будинків побудовані з реальними порушеннями Державних будівельних норм: побудові в межах охоронних зон комунікацій, за червоними лініями, з невідповідним цільовим призначенням земельних ділянок і виникають складнощі для введення в експлуатацію.

Фактичне проживання без узаконення будинку генерує комплекс юридично-значущих наслідків:

1) Не можливо вкладати правочини: страхувати, дарувати, продавати, замовляти охорону, заповідати, реєструвати місце проживання.

2) Безпосередня підстава для накладення штрафу і встановленні приписів на усунення порушень.

3) При зміні генеральних планів ділянки, що можуть бути не частіше ніж один раз в 5 років, вважаються як не забудовані і можуть бути примусово відчудженні за ринковою вартістю землі, для потреб інфраструктури.

Остання обставина яскраво та в повній мірі показана в місті Київ, оскільки для формування роз'їздів з Подільсько- Воскресенського шляхопроводу необхідно зносити індивідуальні будинки, що не складає проблем коли об'єкти не оформленні належним чином. Навіть бажання фактичних власників будинків на швидкоруч узаконити будівництво уже не можливе, оскільки генеральний план змінений і передбачає проектування шляхопроводу.

Тому, введення в експлуатацію будинку слід розглядати як спосіб захисту своїх цивільних прав та інтересів й можливості повноцінного користування, володіння, розпорядження, а не як формальну і не зрозумілу для чого правову процедуру, хоч вона і містить ознаки бюрократичності, однак розуміючи всі Державні будівельні норми це мінімальна необхідність для безпеки проживання.


Відмінності введення в експлуатацію житлових, садових, дачних будинків

Індивідуальна забудова в Україні згідно статті 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" відбувається на підставі будівельного паспорту. Здійснюється забудова і проводитися введення в експлуатацію на земельних ділянках з цільовим призначенням: житлової забудови, дачного будівництва, ведення садівництва. Категорії будинків визначаються відповідно Державного класифікатора 018-2000, житлова та садибна забудова 1110.3, дачна та садова 1110.4. Державні будівельні норми 360-92, Б.2.2.-12:2019 надають визначення:

1. Садибний будинок ( індивідуальний житловий) - це будинок для постійного проживання з яким дозволено будувати господарські будівлі, споруди та що може зводитися на присадибних ділянках з повним забезпеченням побутових потреб людини й розміщенню з дотриманням санітарних норм септику й джерела водопостачання.

2. Садовий будинок - це будівля літнього (сезонного) використання, що може не відповідати в питаннях нормування площі забудови, конструкцій й інженерного забезпечення  нормативам для житлових будинків, поруч з якими на прибудинковій території в межах ділянки передбачається висадка дерев, кущів, плодових чагарників.

3. Дачний будинок - це житловий будинок садибного типу для використання протягом року для відпочинку, тимчасового перебування, постійного проживання, земельні ділянки для дачного будівництва розміщаються поруч рекреаційних об'єктів для позаміського відпочинку- лісів, річок, озер, тощо.

Забудова земельних ділянок на території садових або дачних товариств, може визначатися планувальними рішеннями або вимогами в статутах відповідних юридичних осіб, якщо забудова житлова то береться до уваги місцева містобудівна документація: генеральний, детальний та план зонування території.

Введення в експлуатацію будинків проводиться згідно цільового призначення земельних ділянок де вони розміщенні. Однак, якщо фактичні власники хочуть замість дачних і садових будинків мати житлові, то необхідно змінювати цільове призначення ділянок перед узаконенням або ж після введення в експлуатацію проводити технічну експертизу, котра встановить що дачні та садові будинки відповідають нормативам житлових. 

Тому з основних специфікацій  по введенню в експлуатацію садибних, садових, дачних будинків є різне орієнтування на Державні будівельні норми, місцеві плани або планувальні рішення по забудові та особливості цільового призначення земельних ділянок, однак кардинальних відмінностей по загальній процедурі узаконення будинку не існує.


 Коли неможливо ввести в експлуатацію

Інколи введення в експлуатацію є неможливим, стосується це істотних порушень Державних будівельних норм при будівництві, правових обтяжень, перевірок, підготовки документів, а саме:

1) Лінії регулювання забудови будинку недопустимо близькі до: червоних ліній, сусідніх будинків, інші суттєві порушення ДБН.

2) Земельна ділянка під арештом або право власності на яку позбавлене, відчуджене.

3) Триває виїзна перевірка об'єкта будівництва інспекторами Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

4) Не виконані приписи інспекторів, щодо усунення порушень.

5) Подані недостовірні дані, допущені помилки, описки в декларації.

6) Пропущено попередні етапи узаконення будинку.

Однак зауважимо, за деякими умовами нам відомі шляхи обходу, оскільки маємо напрацьовану правову позицію і вирішуємо такі проблеми, якщо звичайно інспекційні відділи ДАБІ не здійснили перевірку. Ми завжди намагаємося й знаходимо шляхи вирішення, наприклад щодо червоних або зелених чи жовтих ліній, остаточну позицію можна вивести після перемірювання ділянки, котра має відповідати кадастровому плану, а якщо результат не задовільний, то вже звертатися до системи координат земельної ділянки, або як виключна міра вносити неповну інформацію. Відносно приписів інспекторів, то самостійно проаналізуємо всі Державні будівельні норми, оскільки органи по контролю містобудування можуть зловживати своїми правами. В скрутних ситуаціях апелюючи до логіки стає зрозуміло, що неможливо провести введення в експлуатацію надаючи лише повні та достовірні дані, ми знаємо як, де і коли все зробити щоб обійти перепони, заради наших клієнтів ми підемо на всі заходи, щоб був результат.


  Будівельна амністія в Українi 2020.

Спершу варто уявляти, що таке скорочена процедура для введення в експлуатацію, при порушеннях державних будівельних норм на об'єкті, це явка з повинною, тобто в орган ДАБІ для реєстрації декларації передається технічний паспорт на якому будуть видні абсолютно всі порушення, хоча і без штрафних санкцій за самовільне будівництво, однак видадуться приписи на усунення порушень ДБН і тоді вже не буде іншого шляху, ніж як виконувати приписи інспектора, а вони можуть стосуватися зміни розташування будинку, господарських будівель,  тому варто детально вивчити будівництво, з практики для переважної більшості будинків ми йдемо по загальній процедурі. Окремо для будинків побудованих до 1992 року і не зареєстрованих на власників, при наявності записів в погосподарських книгах, щодо користування ділянкою під забудову до 1992 року можна узаконити вдвічі дешевше ніж передбачено за нашими базовими цінами й швидше, при цьому власник земельної ділянки має бути тим самим з 1991 року по сьогоднішній день, однак ці архівні дані отримати неможливо в більшості населених пунктах, за наявності письмових доказів можна подати в суд на відповідальний орган місцевого самоврядування й встановити, що будинок був дійсно побудований до 1992 року, але ціна й час при судових клопотах не буде вкладатися в розумні рамки, тому знову же по загальній процедурі проводиться введення в експлуатацію об'єктів.

Однак зауважимо, що будівельна амністія для зведених будинків до 1992 року поруджує майбутні ризики, моделюючи ситуацію щодо межування з забудовою на підставі будівельного паспорту при порушенні протипожежних розривів у 8 метрів, сусід має право поскаржитися в Державну архітектурно-будівельну інспекцію, після чого будуть приписи про знесення, якщо це стосується господарських будівель, або вимога в побудові протипожежних стін, застосуванні негорючих матеріалів для допустимого зменшення протипожежного розриву між будинками.

Узаконення самовільного будівництва та введення в експлуатацію будинку почало регулюватись єдиним основним нормативно-правовим актом, а саме Законом України від 2011 року "Про регулювання містобудівної діяльності". В період дії по 2020 рік піддавались змінам окремі положення, щодо: забудовник є замовником, дозвіл переформатувався для найпростішого класу будівництва в повідомлення про будівельні роботи, категорії будівництва змінені на класи наслідків, динамічно змінювались Державні будівельні норми, розширення площі будинків до 500 кв.м., які дозволено будувати на підставі будівельного паспорту, відміняється пайова участь з 2021 року. Ціленаправлені зміни стосуються спрощення системи дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України й її територіальних підрозділів, однак вимоги саме до будівництва в частині регулювання Державними будівельними нормами ускладнились та стали жорсткішими. Існує три основних моделі переведення в правову площину будівництва: розробка всієї планувальної документації, будівельна амністія для окремих категорій будинків невеликої складності та побудованих до 2015 року, або якщо будинок до 1992 року зведений, то лише реєстрація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Найбільш проблемною при порушенні ДБН є будівельна амністія, оскільки всі порушення видні уповноваженому органу, спосіб подачі передбачає розробку спеціального виду техпаспорту. До 2020 року технічні паспорти архівувались в паперовому вигляді й прямого доступу до ДАБІ не було, однак з 2020 року буде електронний архів технічних паспортів по кожному об'єкту. Тому якщо в 2020 році буде зроблених техпаспорт, то залишиться лише варіант проблемної амністії, що завадить узаконити самовільне будівництво з повним пакетом документів. Фахівці нашої компанії Legal Home, не рекомендують робити техпаспорти для самовільного будівництва, а звертатися до юриста, який зробить все без помилок, щоб самому собі не нашкодити, так як всю відповідальність за самовільне будівництво несуть власники забудованих ділянок, є штрафи за незаконне будівництво загалом за всі види можуть складати до 40 тисяч гривень, в гіршому випадку з знесенням будівель.

Законодавець прийняв зміни до Закону України ''Про регулювання містобудівної діяльності'', що стосуються будівельної амністії, узаконення індивідуального житлового будинку до 300 кв.м., шляхом спрощеної процедури, тобто лише подачі декларації про введення в експлуатацію самобудови, на підставі технічної інвентаризації з відміткою про технічне обстеження. Але все ж, залишається ризик йти по амністії, якщо будівництво порушує ДБН, так як розташування на земельній ділянці будинку, інженерних мереж, сусідніх побудов, господарських будівель буде видно органам ДАБІ в технічному паспорті з відміткою про обстеження, за таких умов інспектор Державного архітектурно- будівельного контролю  прибуде на об'єкт забудови й видасть приписи, якими зобов'яже забудовника змінити розташування будинку чи господарських будівель, а в разі недопущення на земельну ділянку або невиконання приписів- буде виписано штраф.

За прикінцевими положеннями Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" передбачається скорочена процедура в зборі документів (будівельна амністія), але лише для індивідуальних житлових, дачних й садових будинків, які відповідають наступним формальним критеріям, тобто чітко передбачені законом:

1. Зведені з 1992-2015 рік;

2. Площею до 300 кв.м. з господарськими будівлями до 100 кв.м.;

3. Не перевищують клас наслідків будівництва СС1.

4. Земельні ділянки, де розташовані будинки, були до 2015 року:

а) Поділені або об'єднанні.

б) Змінені в цільовому призначені.

в) Визначені в межі з присвоєним кадастровим номером.

г) Відведені у приватну власність.

д) Набуті рішенням суду або правочинами: купівля-продаж, міна, спадкування, дарування та інші.

Тобто реєстраційна дія про право власності в реєстрі речових прав на нерухоме майно відбувалася до 2015 року.

Водночас існують реальні критерії, котрі випливають з дотримання Державних будівельних норм та іншого законодавства, оскільки при будівельній амністії введення в експлуатацію будинку можливе лише за дотримання цих правил та стандартів, можна провести виокремлення:

1. Відступів від червоних ліній 3 метри для житлових вулиць й 6 метрів для центральних вулиць, автомобільних доріг, поряд з промисловими зонами.

2. Відступів від меж з сусідніми ділянками забудови понад 2 метри для будинку та господарських будівель 1 метр, з дотриманням протипожежних правил між сусідніми будівлями, незалежно чи сусіди законно збудували будинки, а при загальній процедурі це вже має значення, так як тоді правий хто узаконив перший.

3. Від охоронних зон, найчастіші випадки відступи від повітряних ліній електропередач, якщо понад 1 кіловольт то в 10 метрах заборонено щось зводити.

4. Санітарних розривів між джерелом водопостачання, септиком, будинком, надвірним туалетом, господарськими будівлями для тримання худоби.

5. Протипожежних відступів, як для будинку так і для господарських будівель, що при 3 і 4 рівні вогнетривкості складають понад 8 метрів і більше.

6. Невірна інженерна запроектованість кімнат, що може нести небезпеку для людини, наприклад спальна кімната над котельною.

Будівельна амністія - це скорочене введення в експлуатацію будинку шляхом подання декларації про готовність до експлуатації об'єкту без дозволу на будівельні роботи, у випадках коли цільове призначення земельної ділянки відповідало будівництву, яке не порушує Державних будівельних норм та з площею будинку до 300 кв. м. й господарськими будівлями до 100 кв.м.., що не дозволяє накладати штрафи інспекційним органам за попереднє не подання повідомлення про будівельні роботи й не розроблення будівельного паспорту, однак дозволяє встановлювати приписи на усунення порушень, якщо такі існують, без виконання яких неможливо буде зареєструвати право власності на будинок.

При будівельній амністії можна реально стикнутися з проблемами, коли технічний паспорт надасться в ДАБІ й інспектор приїде на об'єкт для огляду, виявлених документально порушень, та може винести приписи про:

1.) Знесення несучої стіни будинку.

2.) Зміни рівня вогнетривкості стін чи перекриття.

3.) Отримання нотаріальних згод співвласників або сусідів, відмова яких передбачає лише судове вирішення.

4.) Знесення господарських будівель, чи їх переміщення.

5.) Побудови нових фільтруючих колодязів або септику, для витримки санітарних правил.

6.) Ізоляції, за власний кошт порушника, ліній електропередач, або проведення під землю, якщо будинок в охоронній зоні.

7.) Та будь-яких інших приписів, що порушують правила або права й інтереси інших осіб.

Дотримання Державних будівельних норм впливає на можливість використання будівельної амністії, скороченого введення в експлуатацію будинку в Україні, якщо є істотні порушення, то варто уникати цього шляху, так як не вдасться узаконити будинок без судових тяжб з штрафами або видозмін несучих стін самобуду. Дізнатися про делікти при будівництві можливо з нашою допомогою, в процесі надання послуг, або звертатися до відповідного експерта з сертифікатом.

Також амністовані будівлі неможливо законно добудовувати, оскільки не передбачений механізм внесення змін з відсутнім будівельним паспортом. Загалом в 99 % об'єктів, де ми проводили введення в експлуатацію завжди існують порушення санітарних, інсоляційних, протипожежних, добросусідських, інженерних правил котрі при амністії будуть чітко видні Державній архітектурно-будівельній інспекції України, що приведе до небажаних наслідків,  а також в майбутньому замовники хочуть щось добудовувати, під'єднуватися до інших комунікацій, що неможливо коли немає будівельного паспорту, тому працюємо лише по загальній процедурі з повним пакетом документів. 


 Як правильно заповнювати декларацію про введення в експлуатацію.

В процесі заповнення декларації про введення в експлуатацію будинку, необхідно бути уважним, наприклад наші виконавці можуть витратити від 3 до 5 годин на заповнення даного документу. При цьому використовуються такі дані:

1. Забудовника, паспорта та індивідуального податкового номеру;

2. Правоустановчих документів на земельну ділянку;

3. Повідомлення про початок будівельних робіт;

4. Державного класифікатора будівництва ДК 018-2000.

Перед подачею декларації про введення в експлуатацію будинку в загальному порядку, потрібно виготовити й подати:

1) Будівельний паспорт або проект будівництва;

2) Подати та зареєструвати повідомлення про початок будівельних робіт або дозвіл в ДАБІ;

3) Провести технічну інвентаризацію будинку (техпаспорт БТІ);

Подається Декларація про готовність об'єкта до експлуатації лише в одному екземплярі й без додаткових документів.

Щоб ввести в експлуатацію будинок в порядку будівельної амністії необхідно провести технічну інвентаризацію з відміткою про технічне обстеження об'єкта та подати:

а) Звіт про технічне обстеження будинку;

б) Один примірник декларації;

в) Нотаріально завірені копії документів на земельну ділянку;

г) Технічний паспорт.

Важливо зазначити, що бланк декларації заборонено редагувати й робити будь-які виправлення в поданій інформації, водночас за подачу недостовірної інформації за пунктом 8 статті 96 КУпАП передбачається відповідальність в розмірі штрафу 12600 грн. Варто уваги, що у випадках виявлення помилок, суперечностей, розбіжностей у декларації про введення в експлуатацію, інспектори по архітектурно-будівельному контролю викликають власника землі зі всіма документами, проводять аналіз, чи не являється будинок самовільним будівництвом, на підставі чого скасовують реєстрацію дозволу або повідомлення про будівельні роботи й притягують до адміністративної відповідальності, в розмірі штрафу, що зазначений вище.

Окремо існують ситуації за яких декларація належним чином зареєстрована, однак в реєстрі дозвільних документів не повна інформація, що потребує спеціальних знань для вирішення подібних проблем, які наші фахівці неоднократно практикували.

Тому дуже ризиково подавати на реєстрацію дозвільну документацію з розташованим на земельній ділянці самовільним будівництвом, це штрафи, скасування реєстрації попередньо поданих і виданих документів на будівництво, це ризики вимагання хабара, це довгі місяці а можливо і роки витраченого часу, оскільки необхідно просто знати, як правильно заповнювати декларацію зі всіма найменшими дрібницями, бути юристом, що чітко відгалужує предмет функцій певного органу й розуміється в архітектурі та містобудуванні.


 

Законодавча база для введення в експлуатацію будинку

Основним законом в сфері містобудування і що безпосередньо використовується для введення в експлуатацію є Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності". Згідно цього нормативно-правового акту визначається клас наслідків будівництва, хід процедури, розробки документації на об'єкти, які зводяться або побудовані. Визначаються основоположні терміни: червоні лінії, замовник, лінії регулювання забудови, тощо,  передбачаються посилання на постанови та порядки, котрі деталізують процеси в аспекті містобудування. Підзаконним нормативно- правовим актом для введення в експлуатацію є постанова Кабінету Міністрів України №461 від 13 квітня 2011 року, в якій прописані рамки поведінки для суб'єктів містобудування, а саме:

1. Який орган розглядає документацію.

2.  В якій формі подається декларація про введення в експлуатацію.

3. Яких об'єктів стосується відповідна постанова.

4. Бланки та формуляри дозвільної документації.

5. Порядок реєстрації документів.

Похідними джерелами права, що можуть бути використанні при введенні в експлуатацію будинку є Державні будівельні норми: 360-92, Б.2.2.-12:2019 та інші згідно бібліографії попередньо згаданих ДБН.

В окремих випадках, при площі будинків понад 300 квадратних метрів сплачується пайова участь, для житлової 4% для нежитлової 8%, тому береться до уваги листи Міністерства регіонального розвитку від 22.07.2011 року № 23-11/6294/0/6-11 "Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів". Однак з 1 січня 2021 року повністю скасовується пайова участь. Також враховуючи номінальні суперечності в діючої в 2019 і 2020 році правової бази, щодо обов'язку забудовників по сплаті, яких де-юре не існує з весни 2017 року, оскільки термінологія використовується для суб'єктів містобудування як замовника документації.


  Строки введення в експлуатацію будинку.

Час на введення в експлуатацію, в розумінні - як окремого етапу узаконення будинку, виключно для подачі та реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації відбувається протягом 15 днів з урахуванням подачі в ЦНАП. Номер реєстрації декларації використовується для реєстрації прав власності на будинок, також підключення до мереж здійснюється на підставі даного документу. Присвоїти поштову адресу з 29 лютого 2020 року можна підставі статті 263, 265 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", після зареєстрованого дозволу на будівництво або декларації, за вибором замовника, однак якщо адреса буде різною в дозвільних документах, в зв'язку з перейменуванням вулиці, поділом землі, то необхідно вносити зміни в попередньо подану дозвільну й планувальну документацію. Не потребують присвоєння адрес садові, дачні. садибні будинки, якщо земельна має адресу, або вона була присвоєна в експерементальному порядку, під час отримання будівельного паспорту або містобудівних умов та обмеженням, однак що в Києві, що в Київській області, ніхто цього не проводить. Важливо знати: відсутність реєстрації декларації про готовність об'єкта - з першого разу - призведе до перевірок будівництва інспекторами ДАБІ, Вас викличуть і вимагатимуть надати на огляд будівельний паспорт, персональні дані забудовника, правоустановчі документи на земельну ділянку, оскільки перевіряється достовірність та повнота заповнення декларації про готовність до експлуатації, тому якщо є самовільне будівництво, сумніви щодо порушень ДБН при будівництві, щодо повного комплекту документів, то варто звертатися до фахівців нашої фірми, щоб якісно та швидко провести введення в експлуатацію, працюємо по місті Київ та Київській області радіусом 70 км.


Ціна введення в експлуатацію

Площа будинку, м2 Ціна, тис грн
до 100 14
до 150 15
до 200 16
до 250 17
до 300 18
до 500 25

  

Декларація про введення в експлуатаціюДекларація про введення в експлуатацію http://legalhome.com.ua/ua/

4.9896551724138 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.99 (290 Votes)