• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Необхідність оформлення документів на земельну ділянку.

Оформлення земельної ділянки, тобто реєстрація об'єкта на конкретного суб'єкта цивільних прав - власника,  попередньо передбачає комплекс різних заходів, в залежності від потрібних змін чи юридичного новостворення землі. Первинно визначається дії, які хоче здійснити замовник наших послуг. Згідно Закону України "Про землеустрій" є 27 видів землевпорядних дій, що діляться територіально на: національному рівні, регіональному, місцевому й предметно: визначення меж в натурі, відведення в приватну власність (приватизація), поділ- об'єднання, зміна цільового призначення, інвентаризації, встановлення сервітуту. Ведуть й підготовлюють технічну документацію, лише сертифіковані інженери-землевпорядники, яких на момент 2019 року в Україні близько 6000 тисяч. Виготовлення документації проводиться як з погодженням органів місцевого самоврядування так і з завтердженням державних адміністрацій, що окремо описується в різних операціях з землею. Державну кадастрову реєстрацію виконує центральний орган виконавчої влади- Держгокадастр. Після чого, в більшості випадків, є можливість вже реєструвати право власності на змінену чи новостворену земельну ділянку.

З чого розпочинається оформлення документів на земельну ділянку.

Оформлення права власності на земельну ділянку, в розумінні фінального етапу, включає: реєстрацію речових прав на нерухоме майно та державну реєстрацію земельної ділянки, в свою чергу державна реєстрація може бути скасована, якщо протягом року не було проведено реєстрації речових прав, або був поділ/об’єднання земельної ділянки. Реєстрацією речових прав на нерухоме майно, займаються державні реєстратори та нотаріуси, а державною реєстрацією державний кадастровий реєстратор, що створює поземельну книгу на земельну ділянку. Розпочинається відведення у приватну власність земельної ділянки за рішенням органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, яке передбачає надання дозволу на розробку технічної документації, в окремих випадках за аукціоном.

Геодезія й картографія при землевпорядних справах.

Допомога геодезистів в геометричному визначенні, місця положення землі, встановлення поворотних точок, межей поділу за межовими знаками є первинною й будь-яка робота по землі включає роботу геодезії. Окремо ведуться картографічні роботи, тобто співставлення земельної ділянки з наявними Генеральними, Детальними планами населених пунктів. При визначенні меж та встановленні поворотних точок геодезисти використовують спеціальні вимірювальні прилади, які працюють через супутники й мають максимальну похибку в 15 сантиметрів. Також ми звертаємося до геодезистів за необхідності схематичного плану забудови земельної ділянки, який є частиною будівельного паспорту й робиться в чітко визначеному масштабі 1:500. Загалом картографічні й геодезичні роботи використовуються як при оформленні землі так і самобуду. Ми оформляємо забудовані земельні ділянки до реєстрації будинку на власника.

Оформлення землі в місті Київ та області.

Кардинальних відмінностей в оформленнях земельних ділянок в Києві та області немає, загальна процедура залишається тією самою. Але все залежать від сертифіката інженера- землевпорядника, який може працювати у визначеному регіоні, від геодезиста й його постійної локації. В нашої юридичної компанії немає цінових відмінностей для міста та області, оскільки в нашому штаті є землевпорядники і геодизисти, котрі працюють за територіальністю роботи нашої фірми. Тому ми маємо ідентичне ціноутворення для міста Київ та Київської області. В окремих випадках для землі в Києві зручніше консультувати клієнтів, так як є загружені в інтернеті Генеральні да Детальні плани міста, необхідність яких передбачена при зміні цільового призначення й новостворення землі. Хоча загалом є Публічна кадастрова карта України, в якій можна відслідкувати зонування територій й використовувати цю інформацію для надання консультацій при землевпорядних справах.


Максимальна площа земельних ділянок для передачі у приватну власність.

Переважна більшість ситуацій, з приводу набуття прав на земельні ділянки передбачає приватизацію земельної ділянки, якою вже фактично користуються, але вона не є об'єктом цивільних прав, а також одержання із комунальної та державної власності в межах норм безоплатної приватизації, як нова земельна ділянка. Норми безоплатної приватизації визначаються окремо для різних категорій земель (максимальний розмір земельної ділянки для безоплатної приватизації):

1) для ведення особистого селянського господарства до 2 га

2) для ведення садівництва до 0,12 га

3) для індивідуального дачного будівництва до 0,10 га

4) для будівництва і обслуговування жилого будинку в селах до 0,25 га, селищах до 0,15 га, в містах до 0,10 га


Відмінність держгеокадастрації від реєстрації в реєстрі речових прав на нерухоме майно

Первинно земельна ділянка має бути визначена в натурі, наступним етапом є розробка технічної документації на підставі геодезичних й картографічних робіт. Після виготовлення документації відбувається Державна кадастрова реєстрація, створюється окрема поземельна книга на конкретну земельну ділянку в яку долучаються всі матеріали та кадастровий план й присвоюється унікальний кадастровий номер, який буде відображатися в Публічній кадастровій карті України. Наступним етапом є реєстрація в реєстрі речових прав на нерухоме майно, яка неможлива без попередньої реєстрації в Держгеокадастрі. Тому реєстрація права власності в широкому розумінні включає 2 реєстрації, але в різних установах й ораганах, а якщо у вузькому розумінні, то включає лише реєстрацію права власності в Державного реєстратора або нотаріуса.

Процедура отримання документів на земельну ділянку.

Після отримання дозволу на розробку технічної документації для відведення земельної ділянки у приватну власність, розробляється відповідний проект землеустрою, що в подальшому буде використовуватися державним кадастровим реєстратором, але попередньо має бути погодженим в органах виконавчої влади, які відповідають за культурну спадщину, природо - охоронний нагляд, лісове господарство, містобудівний нагляд. Процедура оформлення земельних ділянок проводиться в установленому порядку з Земельним кодексом, Цивільним кодексом, Законом України "Про землеустрій", Законом України "Про Державний земельний кадастр", Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", Законом України "Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно". Нормативно-правова база визначає процесуальне проходження, як з державною експертизою так і без неї. Порядок зміни правового статусу земельної ділянки передбачає: ведення окремої землевпорядної справи, як з дозволу органів влади так і без, наступне погодження та затвердження, записи в поземельних книгах, присвоєння кадастрових номерів та, як завершальний етап, реєстрація на власника. Тому рекомендуємо звертатися до наших фахівців, якщо це територіально можливо. 

 http://legalhome.com.ua

4.9953917050691 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (217 Votes)