• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Поділ земельної ділянки в місті Київ та області.

Надаємо юридичні послуги повного супроводу поділу земельної ділянки в місті Київ та області. Предметом нашої допомоги є отримання від клієнтів завдань та виконання їх у визначені строки, що включає останній етап - реєстрацію  речових прав на нові земельні ділянки, тобто працюємо під ключ. Об'єктом замовлення поділу являється земельна ділянка, яка може бути самовільно забудованою так з узаконеними будівлями, що не створює жодних проблем для поділу земельної ділянки, оскільки в нас існують напрацювання, правова позиція й перевірені заходи для такого роду поділу в місті Київ та області. Кампанія поділу земельної ділянки та будинку передбачає залучення: юристів, геодезистів, інженерів-землевпорядників, інженерів-архітекторів, нотаріусів, державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, державних кадастрових реєстраторів. Якщо розгорнуто викласти етапи поділу земельної ділянки, будинку в місті Київ та області то вони виглядають так:

1.Підготовка технічної документації:

а.Встановлення поворотних точок поділу земельної ділянки з лініями поділу.

б.Нотаріальне погодження складеної схеми поділу землі та нотаріальне завірення правоустановчих документів, що включає:

1) Нотаріальні згоди членів подружжя;

2) Отримання первинних витягів з реєстру речових прав на нерухоме майно з мокрою печаткою, якщо немає витягу до договору купівлі-продажу земельної ділянки; 

3) Укладення нотаріально завіреного договору про поділ земельної ділянки або поділ будинку між співвласниками або нотаріальна заява.

в.Технічна інвентаризація будинку, якщо він ділиться паралельно поділу земельної ділянки і належним чином оформлений.

г.Отримання нотаріальних згод заставодержателів на поділ землі.

д.Прийом-передача межових знаків між власниками нових земельних ділянок.

2.Подача технічної документації на реєстрацію в Державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрових номерів й заведення поземельних книг.

а.За необхідності виправлення помилок в технічній документації й повторна подача.

3.Отримання висновків, щодо можливості поділу будинку й окрема технічна інвентаризація кожного.

4.Реєстрація права власності на нові земельні ділянки або будинки.

Витрачений час на поділ може бути індивідуальним, в залежності від необхідних дій, але якщо лише один власник й без одночасного поділу будинку, то часові рамки будуть в районі 2 місяців.

Наші фахівці, юристи, інженери-землевпорядники, геодезисти, інженери-архітектори поділили десятки земельних ділянок в Києві та області й детально знають процедурні моменти, які пов'язані з цим в нашому регіоні. Тому Ви можете бути абсолютно впевненими в нашій ефективності й результаті, ми безкоштовно консультуємо відносно порядку наших заходів, строків,  фіксованої ціни за поділ земельних ділянок. Наостанок про юридичні послуги, ми займаємося УЗАКОНЕННЯМ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК з наступним узаконенням розташованих на них самобудів чи будинків й проводимо лояльну цінову політику для одночасного замовлення цих послуг. 


Поділ будинку між співвласниками земельної ділянки.

Спочатку про види власності за кількістю осіб, буває проста, спільна сумісна, спільна часткова. Співвласники здійснюють спільно володіння, користування, розпорядження майном в рівних частинах, якщо їхні частки не визначені. Поділ будинку, зазвичай проводиться, коли є необхідність окремо розпоряджатися своєю частиною будинку, щоб укладати цивільно-правові угоди, щодо страхування, охорони, застави, отримати окрему адресу. В більшості випадків спільна власність на будинок виникає у разі спільного будівництва, спадкування майна. Фактична сторона поділу будинку має співпадати з юридичною, тобто мають бути:

1. Окремі виходи з будинку.

2. При поділі мають бути окремі під'їзди з вулиці до нових земельних ділянок.

3. Наявність окремого інженерного забезпечення: санвузлів, водовідведення, водопостачання, газопостачання.

4. Несуча стіна має чітко співпадати з лінією поділу земельної ділянки.

5. При площі нових земельних ділянок менше 0,03 га мають дотримуватися санітарні норми й бути наявним централізоване водопостачання й водовідведення.

6. Для господарських будівель, ближче до межі ніж 1 метр отримуються нотаріальні згоди сусіда.

Даний вид поділу землі стосується розділу спільної сумісної або спільної часткової власності. Поділ забудованої земельної ділянки під будинком, є окремим видом поділу, етапність якого збільшується, в зв'язку з додатковим залученням інженера-архітектора та отриманням від нього висновків щодо поділу й технічних паспортів на вже окремі в майбутньому будинки. В свою чергу, право власності на будинок може бути оформлене, або він є самобудовою, в цьому випадку існує два можливих варіанта поділу:

1) На УЗАКОНЕНИЙ БУДИНОК береться висновок про можливість поділу й відбувається поділ землі з наступною реєстрацією права власності на окремі будинки, в результаті отримується два окремих будинка з новими земельними ділянками.

2) На самобуд, відбувається поділ земельної ділянки, а потім вже з новими кадастровими номерами узаконюється окремий будинок, цей варіант є більш витратним й займає більше часу, однак якщо будинок вписується в підкатегорію СС1, ДОЗВІЛ НА БУДІВНИЦТВО на підставі будівельного паспорту, то можна спочатку узаконити будинок, а потім його поділити разом з земельними ділянками й прискорити час, частково зменшити витрати, але при цьому в жодного будинку не буде будівельного паспорту й законно добудовувати який, або господарські будівлі на земельній ділянці буде неможливо. Якщо цілий будинок площею до 300 квадратних метрів, поверховість якого не більше двох поверхів, не включаючи мансардного поверху, то звісно варто спочатку узаконити будинок, а потім здійснити поділ, але в випадках перебільшення цих критеріїв, сплачується пайова участь, в розмірі 4 відсотків від кошторису будівництва, що може сягати суми до 200-500 тисяч гривень, наприклад в місті Київ обраховується як 530 гривень за 1 кв.м. житлової площі, якщо відсутня експертиза оцінки кошторису будівництва, яку виготовляє обмежене коло суб'єктів, спеціальні інститути, доцільність якої буде влучною у випадку великого об'єму підготовчих робіт, які віднімаються від кошторису будівництва.

Дані два варіанти є вичерпними шляхами виходу за необхідності поділу забудованої земельної ділянки між співвласниками. Співвласність впливає на формування ціни поділу, оскільки необхідно вкладати нотаріально завірені договори щодо поділу, предметом яких є затвердження схеми поділу земельної ділянки, збільшується кількість реєстраційних дій й окремо з поділом будинку потрібні додатково технічні паспорти на будинки з попереднім отриманням висновку про можливість поділу. Відносно можливості фактичного поділу землі з будинком, при площі земельної ділянки менше ніж 0,03 га важлива наявність централізованого водопостачання та водовідведення згідно ДБН 360-92, щоб не порушувалися санітарні норми, оскільки на ділянці менше 300 кв.м. неможливо розмістити джерело водопостачання й септик поряд з будинком з дотриманням державних будівельних норм. Діють окремі вимоги для дачних, садових будинків, що більш ліберальні, оскільки ці будівлі передбачені для тимчасового проживання й можуть не відповідати за своїми інженерними, санітарними, протипожежними характеристиками житловим будинкам. Також зблокована стіна будинку має бути такою, що в разі знесення сусіднього будинку інший не пошкодиться й буде допустимою його майбутня експлуатація. Згідно ДК 018-2000 зміниться класифікатор будинку з дачного, садового, житлового на зблокований будинок. Окремо можна зауважити, що будувати зблоковані будинки дозволено лише на землі для житлового будівництва, а от поділити й утворити зблоковані будинки можна як на земельних ділянках для житлових, дачних, садових потреб.


Істотні моменти поділу земельної ділянки.

Суттєві обставини можуть коригувати кампанію поділу земельної ділянки в місті Київ та області, змінювати вектор дій, варіанти, шляхи досягнення поставлених цілей. В будь-якій юридичній діяльності завжди існують допустимі й достатні критерії для нормального ведення справ, так і при поділі земельної ділянки в місті Київ та області. Можливість розроблення технічної документації та необхідність майбутньої забудови коригується за вичерпним переліком умов та обставин:

1. Поділ земельної ділянки має передбачати можливість під'їзду з вулиці до майбутніх частин.

2. Право власності на земельну ділянку зареєстроване в установленому порядку й присвоєно кадастровий номер.

3. Якщо цільове призначення земельної ділянки під забудову й обслуговування індивідуального житлового будинку площа має відповідати параметрам, за яких зведення будинку буде можливим з відступом від червоних ліній, відступом від сусідніх будинків для дотримання пожежної безпеки й містобудівної документації.

4. Земельна ділянка в заставі, потребується нотаріально засвідчене письмове погодження з заставодержателем.

5. Арешт земельної ділянки, необхідно зняття арешту.

6. При одночасному поділі земельної ділянки з будинком, мають передбачатися окремі входи в будинки, окремі інженерні мережі, лінія поділу має йти чітко по несучій стіні будинку.

7. Земельна ділянка в оренді, потрібне погодження з орендодавцем.

8. Реєстрація речових прав на земельну ділянку має відбутися не пізніше чим за 1 рік після кадастрової реєстрації, оскільки кадастрова реєстрація автоматично скасується.

Ми не відкидаємо, що можуть існувати інші перепони для звичайної процедури поділу земельної ділянки, але точно зможемо допомогти нашому клієнту в випадках зазначених у пунктах 2-4,7-8. При судових, кримінальних, виконавчих провадженнях потрібно зачекати їх закриття, яке включає зняття арешту.


Особливості поділу земельної ділянки в місті Київ та області.

Загальна процедура та етапність поділу земельної ділянки в 2020 році у місті Київ та області немає відмінностей, оскільки все регулюється тими же нормативно-правовими актами, але все залежить від сертифікатів інженерів- землевпорядників та інженерів- архітекторів, так як отримання сертифікатів для проведення робіт в Києві є більш складним, тому й цінова політика має свої відмінності. Щодо кадастрового номеру земельних ділянок в місті Київ то до 2006 року існували кадастрові номери іншої нумерації, які не відповідають актуальним кадастровим номерам, однак за рішенням КМДА всі земельні ділянки, котрі мали стару нумерацію мали перейти автоматично у відповідність, отже земельні ділянки, що були оформленні до 2006 року приведені у відповідність. Водночас по всій Україні до 2006 року не існувало взагалі поняття кадастрового номеру, тому не оформленні земельні ділянки в Київській області без кадастрового номеру, мають додатково пройти етап приватизації або визначення меж в натурі, а тільки тоді вже можливий поділ. При реєстрації нових земельних ділянок у Державному земельному кадастрі, кадастрові реєстратори є більш прискіпливими до технічної документації, що розробляється для міста Києва й розцінки на реєстраційні дії в нотаріусів значно більші, ніж в області, оскільки це різні нотаріальні округи. В області нотаріальні договори про погодження поділу за схемою між декількома співвласниками, складають в районі 4 тисяч, в свою чергу в Києві можуть сягати до 8 тисяч гривень. Технічна документація однаково не погоджується й не затверджується в області та Києві з органами місцевого самоврядування, тому визначення форм, площі нової земельної ділянки є приватною справою власника землі. Також при поділі земельної ділянки мають вноситися зміни в Детальний план території, який деталізує Генеральний план та в якому визначаються лінії регулювання забудови, в Києві частіше вносяться зміни в детальні плани, оскільки інтенсивність забудови столиці набагато більша й це дещо спрощує отримання БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТУ в Києві в порівнянні з областю, населені пункти якої змінюють детальні плани раз в 5 років.


Складнощі при поділі земельної ділянки.

Уникнення юридичних складнощей це безпосередня робота юристів, але інколи обійти їх неможливо, тому хто підготовлений до них той озброєний. Загальна сукупність проблем при поділі земельної ділянки в місті Київ та області дозволяє виокремлювати конкретні перепони для нормальної процедури поділу. Первинними ускладнюючими факторами це є необхідність наших клієнтів зумовлена:

1) Кількістю співвласників;

2) Одночасному поділу будинку з землею;

3) Попередньою передачею земельної ділянки в заставу;

4) Знаходження в оренді.

5) Гранична кількість земельних ділянок на 1 гектар.

6) Поділ земельної ділянки у зв'язку зі зміною цільового призначення.

Перелічені умови та обставини чітко вирішуються нашими юристами, відносно кількості співвласників укладається нотаріально повірений договір про поділ земельної ділянки та отриманням нотаріальних згод членів подружжя кожної сторони договору так же як для одночасному поділі будинку, який є більш проблемний коли зареєстровані неповнолітні й малолітні особи, оскільки додатково отримується від наглядових органів опіки довідка на дозвіл зняття з реєстрації дитини за відповідною адресою. З жовтня 2019 року розпочинають діяти ДБН Б.2.2-12:2019 за якими, згідно таблиці 6.6 визначається гранична кількість земельних ділянок відповідного використання в конкретному населеному пункті в радіусі 1 гектара, можна зробити чіткий висновок: у разі коли вже існує гранична кількість присадибних земельних ділянок, для забудови зблокованих будинків - то здійснити поділ земельної ділянки буде неможливо, тому хто першочергово здійснює поділ землі в районі 1 гектару той насправді встигне його зробити до настання максимальної кількості земельних ділянок. Питання щодо застави вирішується з заставодержателем, від потрібна письмова згода на дозвіл поділу земельної ділянки, що може відбуватися шляхом переговорів, оскільки частина договору в якій було прописано про заставу не буде відповідати дійсності, найбільш найчастішим варіантом є перехід в заставу іншого майна. Окремим блоком є арешт майна, котрий може накладатися в рамках судочинства, кримінального провадження, виконавчого провадження й проблематика зняття арешту найбільш складна, звісно простіше всього це зняття арешту з земельної ділянки при виконавчому провадженні, виконуючи виконавчий лист суду й приписи державного виконавця. Необхідність поділу земельної ділянки при зміні цільового призначення пов'язана з детальним планом території, загалом змінюється категорія і вид використання на житлову забудову з земель для ведення особистого селянського господарства, дачного будівництва, садівництва, оскільки для вулиць з земельними ділянками для постійного проживання передбачається більша ширина проїзджої частини, тому ділянки зі старим призначенням діляться на дві частини, одна з яких залишається для запроектованих в генеральному плані вулиць й інженерних мереж з червоними лініями, а інша вже після, міняється в призначенні. Також із складнощей можна додати, це окрема увага державних кадастровий реєстраторів до поділу земельної ділянки в місті Київ, до якої проявляється максимальна прискіпливість, тому технічна документація для Києва може мати більш довгі терміни виконання.


Мінімальна площа земельної ділянки про поділі.

Якщо поставити безпосереднє питання, якою самою мінімальною площею може бути земельна ділянки при поділі землі в місті Київ та області - то напрошується логічна відповідь з прикладом: самою мінімальною - аж до 0,01 га. Найяскравішим прикладом являється поділ земельної ділянки для встановлення сервітуту, щодо права пішого проходу, а можливо і проїзду. Однак при площі 0,01-0,03 га вже проблематично побудувати будинок понад 100 кв.м. з дотриманням ліній регулювання забудови, дотриманням протипожежних норм між сусідніми будинками, якщо звісно це не зблоковані будинки: таунхауси, дуплекси, тріплекси, які дозволено будувати з спільними несучими стінами й площа земельної ділянки якою можуть обмежитися в районі 0,01-0,03 га. Але при мінімальних площах земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків, це  менше 0,06 га повинно бути централізоване водопостачання, а у випадку зменшення площі менше чим 0,03 га, то одночасно централізоване водовідведення.

Зі сторони законодавчого регулювання це - Конституція України, Цивільний кодекс, Земельний кодекс, Закон України "Про землеустрій", в яких чітко передбачено, що власник може розпоряджатися, володіти, користуватися на власний розсуд відповідно до цільового призначення землі, обмежень, обтяжень й правил добросусідства а при будівництві, додатково, згідно містобудівної документації, Державних будівельних та протипожежних норм. В свою чергу при поділі земельної ділянки розробляється технічна документація, щодо поділу, дозвіл й погодження на яку не потрібно отримувати в органів Державної влади й місцевих громад. Тому де-юре не може існувати ніяких законодавчих обмежень про мінімальну площу землі при поділі. Хоча окремі населені пункти намагаються протистояти надзвичайно мінімальному поділу земельної ділянки шляхом прийняття рішень місцевими радами, які звісно були є і будуть нікчемними, оскільки мають меншу юридичну силу й суперечать вище переліченим нормативно-правовим актам. Варто підмітити, що при поділі земельної ділянки мають вносити зміни в Детальний план населеного пункту, оскільки в ньому передбачаються лінії регулювання забудови й бажане розташування будівель й споруд на земельній ділянці, інколи існують проблеми з отриманням будівельного паспорту на новостворені - поділені земельні ділянки, хоча відповідно до статті 27 в Закону України немає заборон на отримання будівельного паспорту в разі не розробленої містобудівної документації, але якщо вона є то розробляється на ній, цього правила дотримуються в місті Київ.


Землевпорядна документація щодо поділу земельної ділянки.

Даний вид документації не потребує дозволів на розробку в органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади й відповідно не потрібно затверджувати  та проводити різного роду експертизи. Згідно статті 56 Закону України "Про землеустрій" передбачається перелік документів для розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки:

1.) Пояснювальна записка, в якій описуються підстави й причини розробки документації.

2.) Технічне завдання, вказування замовником затверджених геометричних форм, площ майбутніх земельних ділянок.

3.) Матеріали польових геодезичних робіт, які включають виміри земельної ділянки для майбутнього розставляння точок поділу.

4.) Кадастрові плани нових земельних ділянок.

5.) Акти приймання - передачі межових знаків.

6.) Обтяження, обмеження на земельну ділянку, в тому числі сервітути.

7.) Нотаріальна заява, якщо один власник й нотаріальний договір, якщо два і більше власників, предмет якої полягає в затвердженні відповідної схеми поділу.

Схема поділу земельної ділянки розробляється до реєстрації в Державному Геокадастрі, полягає у встановленні поворотних точок ліній поділу земельної ділянки, які попередньо проставляються спеціальними вимірювальними приладами. Процедура поділу земельної ділянки ділиться на умовні етапи:

а) Замовлення технічної документації.

б) Отримання персональних даних замовників, інформації про земельну ділянку.

в) Виготовлення схеми поділу й нотаріальне затвердження її замовниками.

г) Державна кадастрова реєстрація.

д) Реєстрація в реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Завершується процедура поділу земельної ділянки - реєстрацією права власності на нові земельні ділянки або будинки в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Загальний час на все складає до двох місяців, але інколи є проблеми з Державною кадастровою реєстрацією, що обходиться повторною подачею документів й виправляння попередніх недоліків, при цьому часові витрати можуть збільшитися ще на два тижні, частіше в  місті Київ, оскільки більш уважні до документації. 


Правові наслідки поділу земельної ділянки.

Наслідком утворення нових земельних ділянок, як окремих об'єктів цивільних прав та обов'язків, є скасування кадастрової й державної реєстрації поділеної земельної ділянки або будинку. Скасування державної реєстрації в реєстрі речових прав на нерухоме майно відбувається на підставі нотаріального договору про поділ будинку або земельної ділянки з наступною реєстрацією нових частин. Відміна кадастрової реєстрації в Державному земельному кадастрі проходить під час реєстрації нових земельних ділянок, водночас старий кадастровий номер не може передаватися іншим земельним ділянкам. Правові обтяження й обмеження в користуванні, володінні й розпорядженні земельної ділянки зберігаються й безпосередньо передаються новим земельним ділянкам, наприклад якщо земельна ділянка була в заставі, то нові земельні ділянки теж будуть в заставі шляхом переоформлення та внесенням змін до договорів де було забезпечення виконання цивільних обов'язків заставою поділеної земельної ділянки. Також повністю передаються обмеження у вигляді цільового призначення й особливого режиму використання: зона надзвичайної ситуації, зона підтоплення територій, зона сейсмічної активності - якщо вони з'явилися чи були в плані зонування території, особливо в місті Київ. Кінцевим результатом є повноцінне право власності на нові земельні ділянки, чи частини будинку з розпорядженням, користуванням та володінням відповідним нерухомим майном.